Elmada Bulunan Pro-Nörojenik Bileşikler: Kuersetin ve DHBA

Elmada Bulunan Pro-Nörojenik Bileşikler: Kuersetin ve DHBA

Fotoğraf: Elmada bulunan pro-nörojenik bileşenler, Kuersetin ve DHBA. Görsel kredisi: Ichwan.

Stem Cell Reports dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, elmada yaygın olarak bulunan bitkisel bileşenler olan kuersetin ve 3,5-dihidroksibenzoik asit (DHBA), yeni beyin hücrelerinin üretimine yardımcı oluyor.

Dresden Teknik Üniversitesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi’nde bir araştırmacı olan Dr. Gerd Kempermann ve meslektaşları, kuersetin ve DHBA bileşenlerinin nörojenez adı verilen, yeni nöronların oluşumunun uyarılması sürecinde etkili olduğunu keşfettiler.

Araştırmacılar, dünya çapında en çok tüketilen meyvelerden biri olan elmanın, yetişkin hipokampal nörojenezini destekleyen maddeler içerip içermediğini araştırdılar. 

Dr. Kempermann, “Araştırmamızda iki yönlü bir yaklaşım izledik. İlk olarak elma kabuğunda en yaygın bulunan flavonoid olan kuersetin üzerinde çalıştık. Sonrasında, meyvede ek pro-nörojenik faktörleri belirlemek için araştırmamızı genişlettik.”

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında yetişkin fare beyinlerinden kök hücre yetiştirdiler. Kuersetin ve DHBA eklenen kültürlerde daha fazla nöron üretimi ve daha az hücre ölümü gözlemlendi.

Farelerde yapılan testler, kuersetin ve DHBA’nın beynin öğrenme ve hafıza ile ilişkili yapılarında kök hücrelerin çoğalmasına ve daha fazla nöron üretilmesine neden olduğunu doğruladı.

Araştırmacılar, bu bileşenlerin nörojenez üzerindeki etkilerini, bilindik bir uyaran olan fiziksel egzersizin nörojenez üzerine etkileri ile karşılaştırdılar.

Araştırmacılar, elma kabuğunda bol miktarda bulunan kuersetinin yüksek konsantrasyonlarda anti-proliferatif, düşük konsantrasyonlarda pro-nörojenik olduğunu da eklediler.

Dr. Kempermann, “Bu, in vivo deneylerde intraperitoneal olarak iletilen kuersetinin proliferasyonu etkilemeden hayatta kalma ve nöronal farklılaşmayı teşvik etmesi ile doğrulandı. DHBA’nın de benzer şekilde sinirsel öncü hücre çoğalmasını ve nörojenezi önemli ölçüde artırdığını bulduk. Bulgularımız doğrultusunda hem flavonoidlerin hem de DHBA’nın pro-nörojenik olduğunu, öncü hücre çoğalmasını aktive etmenin yanı sıra hücresel hayatta kalmayı ve nöronal farklılaşmayı da teşvik ettiklerini söyleyebiliriz.” diye ekledi.

Kaynak: sci-news.com

15 Kez Okundu

Yazar Hakkında

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Kopyalamak Yasaktır!