Bir Olay Yeri Olarak Ceset

Bir Olay Yeri Olarak Ceset

Acımasız bir cinayet vakasındaki ceset, çoğu zaman ölüm sebebini araştıranlara çok şey söyler. Cesedin arkasında bırakılan adli kanıtlar, bu suçu işleyenlere karşı sessiz tanık olur.

Bir cinayet soruşturmasında her bir soruşturma kurumunun, soruşturmada atanmış olduğu bir görevi vardır. Olay yeri araştırmacısı veya kanıt kurtarma teknisyeni, bir soruşturma sürecindeki destek birimidir. Adli tıp uzmanı olarak atanan görev, fiziksel kanıtlarla ilgilenir.

Görevleri; kanıt unsurlarını tanımayı, karşılaşılan tüm kanıtları belgelemeyi, maddeleri izole edip toplanan kanıt öğeleriyle bir gözetim zinciri oluşturmayı, bulguların laboratuara taşınması ve yönlendirilmesi sırasında kontaminasyon veya kayıp olmayacak şekilde her bir öğeyi ambalajlayarak kanıtı güvence altına almaktır. Kanıtlar, analiz için laboratuvarın belirli adli disiplinlerine dağıtılır.

Herhangi bir soruşturmanın başarısı, katılacak tüm ekipler arasındaki iyi bir çalışma ilişkisi ile başlar. Bu işbirliği; dedektifler, suç mahalli, adli tabip ve laboratuvar personeli arasında taahhüt ve iletişim gerektirecektir.

Her bir birim ile her zaman güçlü bir çalışma ilişkisine sahip olduk. Her bir birim soruşturma görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tecrübeye ve saygıya sahiptir. 

Nasıl Başladık

1994’te iki dizi alakasız seri cinayetler, bu suçlara adli delil arayışında cesedi nasıl incelememiz gerektiğini ortaya koyan iyi bir şekilde ayarlanmış bir dizi protokole yakından bakmamızı gerektirdi. Tüm suç mahalli araştırmaları sırasında doğal olmayan bir ölümde olay yerinin bir parçası olan bedende kanıtlar tüm olasılıklar göz önüne alınarak incelenir.

Görev Gücü

Bazı birimlerimiz, birkaç seri cinayetle bağlantılı olduğu sanılan olay yerlerine özel işlemler uygulamak için seçildi. Ekiplerin amacı, genel araştırmalarda farkındalığı ve tutarlılığı en üst düzeyde tutmaktı. Görev sırasında merhumu inceleme ve bazı işlemler uygulamaya yönelik çabalarıma dikkat çektim.

Tüm seri cinayet vakalarında görevlendirildim, ilk kararım cesedin kendi başına bir olay yeri olarak ele almasıdır. Bu, vücudun detaylı olarak incelemesini gerektirir. İnceleme, diğer herhangi bir suç mahallinde bulunabilecek delillerin bariz türleri için olacaktır.

Suç Mahallinin Değerlendirilmesi

Olay yeri incelemelerinde, suç mahali perimetreler oluşturularak güvence altına alınır.  Olay yerinde ilk olarak potansiyel kanıtlar için ön incelemeyi amaçlayan bir yürüyüş yapılır.

Kanıt Türleri

Vücudun ilk incelenmesi, mevcut olabilecek herhangi bir (eser miktarda kanıt) yabancı kıl, lif veya vücut (biyolojik) sıvısı tespit etmektir. İnceleme, ayrıca herhangi bir travma veya fark edilebilir yara için bir ön araştırmadır. Bir bulgu gözlemlendiyse, bu bulgu bir dizi fotoğrafla belgelenir. 

Eser Miktarda Kanıt

Adli tıp alanında, eser kanıt toplamada kabul edilen yöntemler, vakum, iz kaldırıcı, bant, cımbız veya steril mendil. Suç mahalli, ölen bir kişi gibi küçük bir alan olduğunda, tek bir kıl veya bir lif türü gibi gözlenen bir maddenin toplanması için önerilen yöntemler, bir çift cımbız ve veya steril mendil ile olacaktır.

Cımbız yöntemi seçilirse bakım ve uygulama esastır.  Rüzgar ve çevre gibi faktörleri denklemlere eklediğinizde, bir nesneden küçük bir kıl veya lifi alıp onu bir zarfa doğru kaldırdığınızda eksik bulmanız olasıdır.

Bu yüzden, elinizdeki steril mendili iz maddesi alacağınız alana yakın tutmalısınız. Öğeyi diğer eldeki cımbızla kaldırın. Öğeyi mendile cımbızla yerleştirin. Ardından steril mendili katlayın ve katlanmış mendili bir zarf veya hap kutusuna yerleştirin.

Daha kolay bir yöntem, direkt olarak steril mendile kıl veya lifi kıstırarak almak olur. Steril mendili katlayın ve bir zarf veya küçük bir kutu içine koyun.

Basit Kaynaklar

Mevcut tüm kaynakları kullanmayı öğrenirken, boş plastik film kutularını 35mm film paketinizden kurtarın.  Kutu, bir ambalaj ortamı olarak kullanılabilir.  İz maddesini sabitleyen mendil katlanabilir ve kutuya yerleştirilebilir. 

Vücut Sıvısı

Herhangi bir biyolojik sıvı, kazıma veya sıyırma teknikleri ile toplanabilir.  Eğer sıvı giyim eşyası üzerindeyse, giysi parçası toplanabilir.

Biyolojik akışkanlar ayrıca kurutulmuş bir leke üzerine uygulanan bant kullanılarak toplanabilir.  Bunun standartlar için kabul edilebilir bir yöntem olup olmadığını görmek için laboratuvarınızdaki uygulanabilirliği kontrol ettiğinizden emin olun. Kurutulmuş biyolojik lekeler için bir toplama tekniği olarak bant kullanımı, bazı laboratuvarlar kullanımını desteklemese de, adli alanda kabul edilebilir bir kurtarma yöntemidir. Bantlı bir lekeyi kaldırdıktan sonra gizli bir parmak izi destek kartına yerleştirilir.

Görünmeyen İzler

Kimliklendirme her zaman, cezai soruşturmada asıl hedeflerden biri olmuştur. Bu, olay mahallinde çeşitli yüzeylerden alınan parmak izleri ile sağlanır.

Gizli izlerin insan derisinden iyileştirilmesi zor bir görev değildir. Tıpkı tüm gizli izlerin geri kazanımlarında olduğu gibi, kurtarma araştırmacısı yüzey hakkında belirli yüzeylerden gizli izler elde etmek için kullanılan yöntemler ve gizli izleri depolamak, izleri geliştirmek ve geri kazanmak için gerekli koşullar ve faktörler gibi özellikleri olduğunu bilir.

Genellikle gizli izleri kurtarmada araştırmacı, gözenekli veya gözeneksiz yüzeylerle uğraşmaya alışıktır.

Cilt de gözenekli ve gözeneksiz substratların özellikleri ve karakteristikleri vardır. Ayrıca hareket eder, uzanır ve sonra geri döner. O esnada eski hücrelerin dökülmesi ve yeni hücrelerin yenilenmesi vardır.  Cilt ayrıca ter ve yağları da serbest bırakır. Bunlar, insan derisinden gizli izlerin kurtarılmasında başarılı olduğu anlaşılan ilave faktörler ve koşullardır.

İdeal şartlara veya kontrollü bir ortama sahip olduğunuz bir laboratuvar, araştırmacının sahaya girebilme ve bu süreçler için tekniklere girişme deneyimi ve güvenini kazanması gereken yerdedir. 

Geriye Dönersek 

Bu seri cinayetlerin olay yerlerine yanıt vermeye başladığımızda, insan derisinden gizli izlerin kurtarılması üzerine çok az çalışma yapıldı. 1970’lerin ortasından 1980’lerin ortasına kadar Alandaki izlerin başarılı bir şekilde geri kazanılmasını içeren yarım düzine belgelenmiş vaka vardı.

Bilinen ilk belgelenmiş dava olduğuna inanılan bu davalardan biri, Miami-Dade İlçesinde konunun başarılı bir şekilde kovuşturulmasıyla sonuçlanmıştı.

1991’de insan derisi üzerinde gizli izlerin geri kazanılmasını belgeleyen adli kimlik dergisinde bir makale yayınlandı.  Makale merakımızı uyandırdı ve selefi yaptığı gibi öncü ruhlarımızı yeniden canlandırdı. Kolumuzun iç tüysüz bölgelerine yerleştirilen gizli izleri aktarmak için çeşitli kaldırma araçlarını kullanan gönüllülerle ofisimizde bir dizi deney yapıldı.

Bölümlerimiz eğitim bürosu için yaptığımız modern bir parmak izi teknolojisi sınıfında, biriktirilmiş gecikmeler için çeşitli kaldırma araçlarını test etmeye yönelik müfredatımıza bir bölüm eklendi.

Nereden Başlayalım

Bu, birimimdeki herkes tarafından gerçekleştirilen bir ekip çalışmasıydı. Grubun tamamı girdi ve sonucunda sahada uygulayacağımız yöntemlere katkıda bulundular. Belgelenen vakaları dikkatle inceledik.  Başarı ile sonuçlanan alanda uygulanan yöntemlere ortak bir ipucu arıyorduk.

Kısa çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bilgileri ofiste ve sınıflarımızda da inceledik.

Belgelenen vakalar, geliştirme ve kurtarma sürecinde kullanılan üç (3) yöntemin bir varyasyonunu ortaya koymuştur.  Bu yüzden üç yöntemin bir dizisini oluşturmaya karar verdik.  Bunun bize daha fazla başarı olanağı vereceğini hissettik.  Gözenekli bir maddeyi işlemek için bir dizi kimyasal kullanmak gibi. 

Doğrudan Kaldırma Yöntemi

Serideki ilk yöntem doğrudan kaldırma yöntemi olacaktır.  Bu yöntem bir kaldırma ortamı ile başlayacaktır.

Bir kaldırma ortamı, cildin yüzeyinde olabilecek herhangi bir izlenimin transferine izin vermek için cildin yüzeyine basmak ve yuvarlamak için kullanılabilecek herhangi bir parça olabilir.  Hedeflenen alanlar açık alanlardı.

Birçok farklı tipte kaldırma aracıları ile çalıştık, ancak kaldırılmış gizli izleri geri almak için kullanılan bir kromekote destek kartına yerleştik.

Kart yüzeyden çıkarıldıktan sonra üzerine manyetik toz uygulanır. kabartı detayı geliştirildiyse, çizilmemesi veya silinmemesi için kabartılı bandın üzerine gizli bant serilir.

Kartın arkası dolduruldu.  Transfer edilen izin elde edildiği gövdenin bulunduğu yerden başlayarak diğer tüm gizli bilgiler genellikle kartta belgelenir.

Süper Yapışkan Yöntemi

Bir hazne yapıldı ve dumanlanma yapmak için cesedin üzerine yerleştirildi. Daha sonra kurban geliştirilmiş herhangi bir iz için incelendi.

Doğrudan Uygulama

Manyetik toz ve bir aplikatör kullanarak, toz doğrudan cildin yüzeyine uygulandı.  Gizli bir iz geliştirildiyse, latent bant ile kaldırılacaktır.

Ne Zaman Gereklidir

Vücudun bu kadar kapsamlı bir incelemesinin ne zaman kullanılacağı konusunda sağduyuya dayalı bir kriter oluşturulmalıdır.

Örnek olarak; Eğer ateş eden bir sürücüden kaynaklanan bir ölüm varsa. Kurban vuruldu ve önündeki çimene yığıldı. bunu, biyolojik veya parmak izi kanıtı için vücudu ayrıntılı olarak incelemek mantıklı olmaz.

Soygun esnasında bir işletmedeki görevli, yaklaşık 1 metre veya daha uzaktan vurulur. Bu, iz için biyolojik veya parmak izi kanıtları için vücudun kapsamlı bir incelemesini gerektirmez.

Seçtiğimiz Kriterler

  • Kurbanın cilt durumu
  • Bir mağdurun ya da kurbanın alıkonulma belirtileri
  • Mağdurun farklı bir yerden taşındığına dair belirtiler
  • Mağdurun sonradan pozisyona yerleştirildiğine dair belirtiler
  • Kurbanın çıplaklığı
  • Mağdurun soyulduğunu ve giydirildiğini gösteren belirtiler

Sonuç

1994’ten beri, bu yoğun inceleme sürecini kullanmak için seçilmiş kriterlerimize uyan bir düzineden fazla vücut inceledim. Cesetteki herhangi bir gizli izi kurtarma başarısı olmasa da, her seferinde aynı çabayı vermemi engellemiyor. Benim fırsatım gelecek!

Yanıt verilen vakaların çoğu başarılı bir şekilde izlenmiş ve biyolojik kanıtların toparlanmasıyla sonuçlanmıştır.

Yenilikçi fikirlere öncülük eden bireylere, yorulmak bilmeyen gayretleri unutulmayacak olan meslektaşlarıma ve şu anda bu değerli yöntem ve fikirleri sunmaya adanmış olanlara özel teşekkürlerimi sunarım.

Kaynak : crime-scene-investigator.net

1.128 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!