Deneysel Çalışmalar Gösterdi! Tüm Kahve Çeşitleri Kronik Karaciğer Hastalığına Karşı Koruyucu

Deneysel Çalışmalar Gösterdi Tüm Kahve Çeşitleri Kronik Karaciğer Hastalığına Karşı Koruyucu

Fotoğraf: Herhangi bir tür kahve içmek, kronik karaciğer hastalığı ve ilgili karaciğer rahatsızlıklarının oluşma riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Kronik karaciğer hastalığı, özellikle hastalık yükü yüksek ve sınırlı tedavi imkanı olan düşük ve orta gelirli ülkelerde dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur.

Kronik karaciğer hastalığının en yaygın etiyolojileri alkole bağlı olan karaciğer hastalığı, kronik hepatit B, hepatit C enfeksiyonu ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasıdır. Bu durum, karaciğer fibrozuna ve ardından siroza yol açan karaciğer parankiminin yıkımını ve yenilenmesini içerir.

Kahve çoğu toplumda popüler bir içecektir. Kafein, klorojenik asit, kahweol ve kafetol gibi bazılarının in vivo özelliklere sahip olduğunu düşündüğü yüzlerce kimyasal bileşik içerir.

Kahve tüketimi, kronik karaciğer hastalığı oranını düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Ancak farklı kahve türlerinin etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir.

Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden baş yazar Dr. Oliver Kennedy ve meslektaşları, “Çalışmamızın amacı farklı kahve türlerinin etkileri ve kronik karaciğer hastalığı ile kompozisyonun etkileri de dahil olmak üzere kahve tüketimi arasındaki ilişkileri geniş bir prospektif kohortta araştırmaktı.” dedi.

Araştırmacılar, kronik karaciğer hastalığına sahip ve ilgili karaciğer rahatsızlığı görülebilecek kişileri değerlendirmek için ortalama 10.7 yıl boyunca takip edilen ve kahve tüketimi bilinen 495,585 katılımcının UK Biobank verilerini analiz etti.

Çalışmaya dahil edilen tüm katılımcıların %78’i (384,818) öğütülmüş, kafeinli veya kafeinsiz kahve tüketirken, %22’si (109,767) herhangi bir kahve içmemiştir.

Çalışma süresi boyunca, 301 ölüm dahil olmak üzere 3.600 kronik karaciğer hasta vakası vardı. Buna ek olarak, 5.439 kronik karaciğer hastalığı, karaciğer yağlanması ve 184 hepatoselüler karsinom vakası vardı.

Kahve içmeyenlere kıyasla, kahve içenlerin kronik karaciğer hastalığı riski %21, kronik karaciğer yağlanması riski %20 ve kronik karaciğer hastalığından ölüm oranı %49 daha az risk içermektedir.

Yüksek düzeyde kahveol ve kafetol içeren öğütülmüş kahve içen bir grup insanda maksimum fayda sağladığı görüldü.

Bu bileşiklerin düşük seviyelerine sahip olan hazır kahve, aynı zamanda kronik karaciğer hastalığı riskinin azalmasıyla da ilişkilendirildi.

Riskteki azalma öğütülmüş kahve ile ilişkili olandan daha düşük olsa da yapılan çalışmalar, diğer bileşenlerin veya potansiyel olarak bileşenlerin bir kombinasyonunun faydalı olabileceğini düşündürebilir.

Dr. Kennedy, “ Kahve oldukça yaygın olduğu için kolayca erişilebilir. Çalışmalarımızın bize gösterdiği sonuçlara göre kronik karaciğer hastalığı için potansiyel önleyici bir tedavi sunabilir.” dedi.

“Bu durum özellikle daha düşük gelirli, sağlık hizmetlerine erişimi zor olan ve kronik karaciğer hastalığının fazla görüldüğü ülkeler için değerli olacaktır.”

Sonuçlar BMC Halk Sağlığı dergisinde yayınlanmıştır.

Kaynak: sci-news.com

532 Kez Okundu

Elif Nur Doğan

1998 Ankara doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir yıl ingilizce hazırlık eğitimi aldım. Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Sayısal ve sözel veri yönetiminde başarılı, global fikirli, sonuç odaklı ve çalışmaya istekli, liderlik ve iyi iletişim becerilerine sahibim. İlgi alanlarım: Kozmetik kimyası, farmasötik kimya, biyokimya ve nanoteknoloji vb. Eylül 2020'de, kimyaya olan ilgimi ve bilgimi artırmak, yabancı dilimi geliştirebilmek için gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldım.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!