Deri Altına Yerleştirilebilen Güneş Pilleri

Tıbbi uygulamalar için implante edilmiş elektronik cihazlar, deri altına yerleştirilmiş güneş pilleri ile çalıştırılabilir.

İmplante edilmiş elektronik cihazların en büyük problemi onlara nasıl güç sağlanacağıdır. Örneğin; yeterli güce sahip olmayan dolayısıyla sürekli değiştirilmesi gereken kalp pili belirli operasyonlar ve buna ilişkin riskleri teşkil ediyor. Fakat İsviçre’deki araştırmacılara göre, deri altına yerleştirilen fotovoltaik pil (güneş pil) sürekli yeniden şarj edebilecek gücü sağlayabilecektir.

Bern Üniversitesi Hastanesi araştırmacılarından oluşan, Lukas Bereuter’ın liderliğini yürüttüğü bir ekip 3,6 cm2 ‘ye sahip bir üst kol bölgesine sarılı bir banda takılı ve implante edilebilecek küçüklükte olan güneş pilinin verilerini topladılar. Bu piller cildin optik özelliklerini simüle etmek için bir filtre ile kaplandı.

Şu anda, implante edilebilen elektronik cihazların boyutu uzun bir kullanım süresi için gereken pil hacmine göre ayarlanmaktadır. Bern projesi ile bu ekip yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde bir haftalık periyot ile önerilen pil türünün çıkış gücünü ölçerek; mevsime bakılmaksızın pillerin tipik bir kalp pilinin kullandığı 5 ile 10 mikrovat güçten daha fazlasını üretebildiğini ve bu pillerin en zayıf performansa sahip olanının bile yaklaşık 12 mikrovat güç üretebildiğini bulmuştur.

Lukas Bereuter, Annals of Biomedical Engineering dergisinde hücrenin toplama alanı, verimliliği ve hastanın deri kalınlığı dikkate alındığı sürece pilin büyültülebileceğini ve herhangi bir mobil cihaza uygulanabileceğini Parkinson hastalığı için beyin simulasyon sistemleri ve kan kimyası gözetimi örneklerini vererek açıklamıştır.

Ayrıca, bir implanta güç sağlamak için güneş pilleri gibi enerji toplama cihazları kullanarak cihaz değişimlerinin önlenebileceğinden ve cihaz boyutunun önemli ölçüde küçültülebileceğinden bahsetmiştir.

Kaynak : theengineer.co.uk

642 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!