Doğal Biyosentezde Yeni Bir Strateji

dogal-biyosentezde-yeni-bir-strateji

Görsel: Tiamin pirofosfatın kimyasal yapısı ve transketolazın protein yapısı. Tiamin pirofosfat kofaktörü (sarı) ve ksilüloz 5-fosfat substratı (siyah). Kaynak: Thomas Shafee/Vikipedi

Mikroorganizmalar, hastalığa neden olan virülans faktörlerine veya avcılarına ve rakiplerine karşı savunma kimyasalları gibi doğal ürünler sentezlemektedirler. Freiburg Üniversitesi’nin Biyoloji Fakültesi, Biyoloji Enstitüsü II’deki Dr. Robin Teufel ve baş yazar Ying Duan liderliğindeki bir ekip, Bonn Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ile birlikte, bakteriyel tropon ürünlerinin üretimi için çok önemli olduğu düşünülen yeni bir enzim keşfetmişlerdir. Sonuçlar American Chemical Society dergisinde yayımlanmıştır.

Kara ve su ortamlarında bulunan bakteriler, bitkiler, algler veya daha az gelişmiş diğer canlılar ile simbiyotik olarak etkileşime girdiklerinde, örneğin mercanlarda ve süngerlerde bulunan mikrobiyal patojenlere karşı koruyucu maddeler olarak tropon isimli doğal ürünler üretmektedirler. Freiburg araştırmacıları ise simbiyotik yaşayan bu bakterilerin ilgili biyoaktif maddeleri nasıl ürettiklerini araştırmışlardır. Böylece Teufel ve ekibi, bu bakteriyel troponların üretimi için gerekli olan enzim türünü keşfetmişlerdir.

Tropon biyosentezinde anahtar ara ürün

Ekip, bu enzimin oksijeni daha önce gözlemlenmemiş bir biçimde aktifleştirdiğini ve kimyasal bir prekürsor bileşik ile etkileştirdiğini bulmuşlardır. Bu süreçte, troponun temel yapısı oluşturulmaktadır. Araştırmacılar, kimyasal ve biyokimyasal yöntemler kullanarak, ilgili enzimin işlevlerini daha ayrıntılı olarak araştırabilmiş ve tropon biyosentezindeki ara ürünleri tanımlayabilmişlerdir. Teufel, “Bu önemli bileşiklerin biyosentezini daha iyi anlamak adına büyük bir adım atmayı başardık. Elde ettiğimiz bulgular, gelecekte spesifik patojenler ile daha iyi mücadele etmek veya biyoteknolojik yöntemler kullanarak yeni tropon bileşikleri elde etmek için bir temel oluşturabilir,” demiştir.

Makaleyi görüntülemek için “Bir Flavoprotein Dioksijenaz, Koenzim A-Ester Oksijenoliz ve Halka Epoksidasyonu Aracılığı ile Bakteriyel Tropon Biyosentezini Yönlendirmektedir” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

179 Kez Okundu

Tolgahan Özer

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!