Flavonolignanların Yardımcı Tedavideki Etkileri

Flavonolignanların Yardımcı Tedavideki Etkileri

Fotoğraf : Vankomisine orta dirençli kültürden (VISA) alınan bir Staphylococcus aureus bakteri suşu.

Antibiyotik direnci günümüzde ciddi bir sağlık sorunudur. Yeni antibiyotiklerin keşfi, çoklu ilâca dirençli enfeksiyonlar ile mücadelede artık yeterli bir araç gibi görünmediğinden, bakteriyel virülansı azaltmanın yanı sıra yardımcı tedavi de önem kazanmaktadır. Silimarin, boğa dikeni içerisinde bulunan ve kanserde ilâç direncini düzenleyebilmek potansiyeli de dahil olmak üzere geniş biyolojik aktivite yelpazesi ile bilinen bir flavonolignan kompleksidir.

Staphylococcus aureus‘un neden olduğu enfeksiyonlar, yüksek morbidite ve mortaliteye sahip ciddi hastalıklara neden olmaktadır. Yardımcı tedavi, direnç mekanizmasının spesifik olarak inhibe edildiği ve daha önce etkisiz olan antibiyotiğin antimikrobiyal etkilerini yeniden kazandığı, direkt antibiyotik tedavilerine bir alternatiftir.

Flavonolignanlar, tedavi yaklaşımında umut verici bir potansiyel göstermişlerdir. Biomedicine & Pharmacotherapy dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, flavonolignanların hücreler arası bakteriyel iletişimi engelleme ve bakterilerin hücre yüzey adezyonunu önleme yeteneğine odaklanmışlardır.

Prag’daki Kimya ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, özellikle optik olarak saf flavonolignanların, Staphylococcus aureus enfeksiyonlarının kontrolünde yardımcı terapötikler olarak büyük potansiyele sahip olduğunu keşfetmişlerdir. Anti-toksik diyebileceğimiz flavonolignanların direnç gelişimi oluşturabilecek antibiyotik aktiviteleri de bulunmamaktadır.

Flavonolignanlar yüzyıllardır insan diyetinin bir parçası olmuştur ve sağlık üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi gözlemlenmemiştir. Çok sayıda çalışma, flavonolignanların güçlü anti-tümör etkileri olduğunu ve ilâca dirençli kanser hücre gruplarını duyarlı hâle getirdiklerini tespit etmişlerdir. Çalışma ayrıca biyolojik aktivitelerin değerlendirilmesinde saf stereomerlerin kullanımına olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Jan Lipov, “Yardımcı tedaviler için umut vaat ettikleri ve antibiyotiğe dirençli bakteri suşlarının virülansını azalttıkları için bu bileşiklere daha fazla önem verilmelidir,” demiştir.

Makaleyi görüntülemek için “Silimarinden elde edilen flavonolignanlar, Staphylococcus aureus’ta antibiyotik direncini ve virülansı regüle eder” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

621 Kez Okundu

Tolgahan Özer

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!