Giyilebilir Solar Termoelektrik Üreticisi

Enerjiyi toplayıp saklamak, tutulmadığı taktirde ısı, ışık, ses, titreşim ya da hareket olarak kaybolacak küçük miktarlarda enerjiyi yakalayan bir prosesi içeren, bünyesinde birçok teknolojiyi barındıran çok kapsamlı bir alandır. Bir termoelektrik jeneratörü; güneş enerjisi, jeotermal enerji ve vücut sıcaklığı gibi atık ısı enerjisini ilave elektriksel güce çeviren bir cihazı ifade eder.

Vücut sıcaklığı ve çevredeki sıcaklık farkını kullanan giyilebilir termoelektrik jeneratörlerini inceleyen çalışmalarda büyük bir artış olmuştur. Öte yandan, vücut sıcaklığıyla çalışan giyilebilir termoelektrik jeneratör tekniklerinin temel sorunu sıcaklık farkının yalnızca 1-4°C olması ve bunun daha ileri ticarileşmeye engel olmasıdır.

Düşük sıcaklık sorununu çözen araştırma ekibi, poliimid altyapı üzerinde yerli solar absorplayıcıyı tanıtarak geleneksel giyilebilir termoelektrik jeneratörleri ile yüz yüze gelmiştir.  Bu solar absorplayıcı, her bir tabakanın kalınlığı ve yapısı optimum güneş absorpsiyonu için tasarlanmış olan 5 periyotlu bir Ti/MgF2 örgüsüdür. Bu da sıcaklık farkını bugüne kadar tüm giyilebilir termoelektrik jeneratörlerinin ulaştığı en yüksek değer olan 20,9°C’ye kadar çıkarmıştır.

“Bu çalışma yoluyla geleneksel giyilebilir termoelektrik jeneratörlerinin 10 katı değerinde olan bir sıcaklık farkına ulaştık,” demiştir UNITS’te Malzeme Bilimleri ve Mühendislik Yüksek Lisans Birimi’nden Yeon Soo Jung. “Bir termoelektrik jeneratörünün çıktısı, sıcaklık farkının karekökü ile orantılı olduğundan dolayı, kişi bu teknoloji yardımıyla çıktıyı gözle görülebilir oranda arttırabilir.”

Bu çalışmada Profesör Choi ve ekibi esnek biTe-esaslı termoelektrik bacakları altmikron solar absorplayıcılarla bir poliimid altyapı üzerinde birleştirerek mükemmel bir giyilebilir termoelektrik jeneratörü tasarlamışlardır.

“Yeni giyilebilir solar termoelektrik üretimimizin kendi enerjisini sağlayan giyilebilir elektronik aletler gibi çeşitli uygulamalarda başarılı olması bekleniyor,” demiştir Prof. Choi ve eklemiştir, “Bu aynı zamanda giyilebilir elektronik teknolojisi pazarının geleceğini geliştimek için katalizör görevi görmektedir.

Kaynak : sciencedaily.com

Author

27 Nisan 1993’te Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu. 2016 yılında tamamladığı lisans eğitimi sırasında “Kimyasal Dezenfeksiyonda Bakterilerin Fizyolojik Özelliklerinin Önemi”, “Atıksulardan Kaynaklı Ağır Metallerin Carassius Gibelio Türündeki Birikimlerinin İncelenmesi” ve “Su Ayakizi” konuları üzerine yoğunlaştı. Mesleğiyle ilgili eğitim ve programlara katılıyor, araştırmayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi seviyor. Çevre ile ilgili yenilikçi haberleri takip etmeyi ve çeviri yapmayı sevdiği için İnovatif Kimya Dergisi ekibine katılmaya karar verdi.