Glifosat Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Neredeyse Tamamına Zarar Verebilme Potansiyeli Taşıyor

Glifosat Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Neredeyse Tamamına Zarar Verebilme Potansiyeli Taşıyor

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (US EPA), yaygın olarak kullanılan herbisit glifosatın nesli tükenmekte olan türlerin %93’ünü olumsuz yönde etkileyeceği sonucuna varmıştır.

EPA, nesli tükenmekte olan türler için her 15 yılda bir pestisit risklerini değerlendirmek zorundadır. Ocak ayında, ajans glifosat için yeniden çalışmalara başladı ve geçici olarak ABD pazarında kalabileceğine karar verdi. Ajans bu süre içinde risk değerlendirme ve kayıt inceleme sürecini tamamlamadan önce endokrin aktivite için glifosatı tarayacağını bildirdi.

Glifosat hayvanlar için çok az akut toksisiteye sahiptir. Bununla birlikte, polietoksile edilmiş amin yüzey aktif maddeleri içeren bazı formülasyonlar aktif bileşenden daha toksiktir. EPA, glifosata kronik maruz kalmanın, karasal ve sucul hayvanlarda büyüme ve üreme etkileri ve bitki büyümesi üzerindeki olumsuz etkilerle ilişkili olduğunu söylüyor.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi tarafından açılan bir dava ile, glifosat ve atrazinin nesli tükenmekte olan türler üzerindeki etkilerini değerlendirme sürecine başlamak için 2016 yılında EPA ile bir anlaşma imzalandı.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi çevre sağlığı programı Direktörü Lori Ann Burd,”Glifosatın nesli tükenmekte olan türler üzerindeki büyük etkileri göz ardı edilemez” diyor.

Bu biyolojik çalışma, glifosatın nesli tükenmekte olan türler üzerindeki etkilerini değerlendirmede ilk adımdır. EPA, çalışma hakkında değerlendirmeler ile ilgili yorumları kabul ediyor. Nihai değerlendirme, glifosatın nesli tükenmekte olan herhangi bir türü olumsuz yönde etkileyebileceğini tespit ederse EPA, etkinin kapsamını belirlemek ve etkilenen türleri korumak için bir plan geliştirecek. Balık ve Yaban Hayatı Koruma Servisi ve Ulusal Deniz Balıkçılığı Servisi ile görüşecektir.

Kaynak: cen.org

Okumanızı Öneriyoruz

Malzeme Bilimi İnsanlığı İyi ve Kötü Şekilde Nasıl Değiştirdi?

İnsanlar, teknolojiyi ileriye taşımak amacıyla çelikten silikona kadar çeşitli malzemeleri sürekli olarak yeni yollarla kullandılar. …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: