Güneş Enerjisi Üreten Akıllı Güneş Gözlükleri

Güneş Enerjisi Üreten Akıllı Güneş Gözlükleri

Organik güneş pilleri esnek, saydam ve hafiftir ve isteğe bağlı şekil ve renklerde imal edilebilir. Böylelikle, geleneksel silikon güneş pilleri ile gerçekleştirilemeyen çeşitli uygulamalar için uygun hale gelmişlerdir. KIT’ten araştırmacılar şimdilerde Energy Technology Dergisi’nde renkli, yarı saydam lenslere uygulanan, elektrik enerjisiyle çalışan bir mikroişlemci ve iki ekrana sahip güneş gözlüklerini sunmaktadır. Bu, organik güneş pillerinin pencereler ya da tepegöz camı ile birleştirilmesi gibi diğer gelecek uygulamaları için öncü olmaktadır.

“Biz, diğer güneş teknolojilerinin başarısız olduğu yerlere güneş enerjisini getiriyoruz,” demiştir KIT’teki Işık Teknolojisi Enstitüsü(LIT)’nde Organik Fotovoltaik Grubu’nun başkanı Dr. Alexander Colsmann. KIT’teki bir bilim insanı ve ekibi tarafından bir vaka çalışması olarak tasarlanan “akıllı” güneş gözlükleri, solar aydınlatma yoğunluğu ve ortam sıcaklığını ölçme ve gösterme için kendi gücünü sağlamaktadır. Güneş pili lensleri yaklaşık 1,6 mm uzunluk ve 6 gramlık bir ağırlık ile –tipik güneş gözlüklerinde olduğu gibi- normal gözlük çerçevelerine tam uymaktadır. Bahsedilen mikroişlemci ve iki küçük ekran güneş gözlüğünün sapına entegre edilir. Bunlar, aydınlatma yoğunluğu ve ortam sıcaklığını sütun grafiği şeklinde göstermektedir. Akıllı güneş gözlükleri, normal bir ofis ya da yaşama alanının aydınlatması olan 500 lüx’ün altında aydınlatmaya sahip iç ortamlarda da çalışmaktadır. Bu koşullar altında akıllı lenslerin her biri -bir işitme cihazı ya da adım sayacı gibi aygıtları çalıştırmak için yeterli olan- 200 miliwatt elektrik enerjisi üretmeye devam eder.

“Geliştirdiğimiz akıllı güneş gözlükleri, organik güneş pillerinin geleneksel fotovoltaiklerle mümkün olmayan uygulamalarda nasıl kullanılabilir olduğuna bir örnektir,” şeklinde vurgulamıştır KIT Enerji Sistemleri Materyal Araştırma Merkezi’nde güneş gözlükleri gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunan PhD öğrencisi Dominik Landerer. Hidrokarbona dayalı bu güneş pilleri mühendislerin gözünde mekanik esnekliği ve renklerinin, şeffaflıklarının, şekil ve boyutlarının arzu edilen uygulamalara uyarlanması fırsatından dolayı heyecan verici aygıtlardır.

Colsmann’a göre bir başka uygulama alanı da güneş pillerinin binalara entegre edilmesidir: Yüksek katlı, cam cepheye sahip binaların gölgeden daha çok korunması gerektiği için absorbe ışığı elektrik enerjisine dönüştürmek için organik güneş modüllerinin kullanımı gözle görünür bir seçenektir. Enerji sistemleri için Materyal Araştırma Merkezi’nde organik güneş pilleri ve yarıiletken parçalar üzerine çalışan bir mühendis için gelecek vizyonu, makaralı teknoloji kullanarak geniş yüzeyleri organik güneş pilleriyle kaplamaktır. KIT araştırmacıları Energy Technology Dergisi’nde “Güneş Pilleri: Kendi Gücünü Sağlayan, Giyilebilir Akıllı Cihazlar İçin Yarıiletken Organik Güneş Pilleri Üzerine Vaka Çalışması” başlığı altındaki güneş gözlükleri üzerine olan çalışmalarını sundular. Araştırmaları, organik fotovoltaik alanında rekabetçi seri üretim proses ve uygulamaları için uygun yeni gelişmekte olan materyal ve aygıtları hedefleyen POPUP projesi kapsamında BMBF (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı) tarafından finanse edilmiştir.

Kaynak : sciencedaily.com

390 Kez Okundu

Hacer Demir

27 Nisan 1993’te Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi bölümü mezunu. UÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. İlgi duyduğu alanlarda eğitim ve programlara katılmayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi seviyor. Yenilikçi haberleri takip etmeyi ve çeviri yapmayı sevdiği için 2017 yılından bu yana İnovatif Kimya Dergisi ekibinde yer alıyor.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!