Heinrich Caro

Heinrich Caro

Heinrich Caro 13 Şubat, 1834, Prusya şimdi Poznań olarak bilinen, Polonya’da doğdu. Aynı yıl Caro’nun ailesi Berlin’e taşındı.

Friedrich Wilhelms Üniversitesi’nde kimya üzerine ve daha sonra Berlin’de Royal Trades Institute’da kimya ve boya çalışmalarına başladı. 1855 yılında mezun oldu ve yine aynı yıl Nicolaus Druckenmüller’in inisiyatifiyle Calico Fabrikası’nda çalışmaya başladı. Orada üretim problemlerini çözmek için kimyasal eğitimini uygulayabildi ve daha gelişmiş boyama süreçlerini öğrenmek için İngiltere’ye eğitime gönderildi.

Caro, iyileştirilmiş prosesleri keşfetmeyi başarmak için başkalarının çalışmalarını üstlendi. William Henry Perkin’in anilin’den leylak rengi (açık mor) boyayı elde etme tekniğini geliştirdi ve firmanın ortağı oldu. Induline üzerine yaptığı çalışma, Johann Peter Griess’in (1829-1888) anilin boyasıyla yapıldı. Caro, C. Marsilya ile birlikte Bismarck kahverengisi ve Martius sarısını üretmek için çalıştı. Caro’nun araştırması, rosanilline boyalarının ana bileşiği olan trifenilmetanın yapısını tanımlamada yardımcı oldu. Berlin’de Victor Meyer’in babası Jacques Meyer’in laboratuvarında çalıştı.

1866’da Badische Anilin and Soda Fabrik (BASF) laboratuvarının direktörlüğüne getirilmeden çok kısa bir süre önce Caro, Berlin’e geri döndü. 1868-1889 yılları arasında BASF’ın direktörlüğünü yaptı. Burada sentetik boya üreticileri arasında ilk sırayı almasını sağlayan yeni kimyasal süreçlerin mucidi oldu. BASF adına alizarin boya patentini aldı. William Henry Perkin (1838-1907) tesadüfen sentetik boya üretim formülünü ve ayrıca benzaldehitten sinnamik asit sentezini keşfetti. Bu çalışma Cargo ve Adolf von Baeyer’in (1835-1917) Indigo’nun ilk sentezini mümkün kıldı. Yeni boyalar, modern sentetik boyarmaddeler endüstrisinin yaratılmasına ve insan yaşamında yeni renk yelpazesine girilmesinin sebebi oldu. Caro, alizarin üretmek için Carl Graebe (1841-1927) ve Liebermann’ın tekniğini geliştirdi.

Adolf von Baeyer’in flouresinine brom eklemesi üzerine floresan kırmızını keşfetti. Baeyer ile birlikte Caro, metilen mavisi olarak bilinen boyayı geliştirdi.

1870’lerin ortalarında sayısız azo boyalar maddeleri geliştirdi ve keşfetti. Caro, Caro asidi olarak da bilinen peroksimonosülfürik asidi(H2SO5) ve naftal sarı üzerinde çalışmaya devam etti. 1889 yılında Caro, BASF’deki görevinden istifa etti.

Caro, yaratıcı bir araştırma kimyageriydi, oldukça bilgili bir patent uzmanı ve bilim temelli kimyasal teknolojinin mükemmel bir yöneticisiydi.

Başlıca kimyasal konular arasında klasik organik kimyanın yükselişi, Adolf Baeyer ile yapılan çalışmalar, yapay alizarin ve indigo, anilin boyaları ve diğer kömür katranı ürünler bulunmaktadır.

Heinrich Caro, boya endüstrisinde Almanya’nın diğer başarılarından daha fazla başarı elde etti. 1910’da Dresden’de vefat etti.

Okumanızı Öneriyoruz

Venkatraman Ramakrishnan

Venkatraman Ramakrishnan 1952’de Chidambaram, Tamil Nadu, Hindistan’da doğdu. Babası Baroda’daki Maharaj Sayajirao Üniversitesi’nde biyokimya bölümünü …