İlaç işverenleri Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu’nu kurdu

İlaç işverenleri Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu’nu kurdu.

İlaç Endüstrisi İşveren Sendikası (İEİS), biyoteknoloji alanında endüstrinin yetkinliğini ve rekabet gücünü artırmak ve Türkiye’de bu alanın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu’nu kurdu.

İEİS’den yapılan açıklamada, platformun bu alanda çalışan saygın firmaları bir araya getirerek sinerji yaratılması hedefiyle ve 18 üye ile kurulduğu belirtildi. İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, platformun İEİS’e üye olmayan ilaç firmalarına da açık olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Biyoteknolojik ilaçların ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi İEİS olarak çok önem verdiğimiz bir konu. Böylece, hastalarımızın bu ilaçlara daha kolay erişimi sağlanacak, dış ticaret açığı azalarak ülke ekonomisine kayda değer bir katkı yapılacak ve teknolojik birikimin oluşturulması mümkün olacak. Türkiye’de ilaç sektörünün küresel oyuncu olmasında biyoteknoloji lokomotif etki yapacak.”

Barut, Platformun, dünyada ve Türkiye’de önemi her geçen gün artan biyoteknolojik ilaç alanında Türkiye ilaç endüstrisinin etkinliğini artırmak yönünde çalışmalar yapmak amacıyla kurulduğunu belirterek, “İEİS olarak, endüstrimizin biyoteknoloji atılımına öncülük edeceğiz”dedi.

Nezih Barut, dünyada bitkisel ve kimyasal kaynaklı ilaç üretiminin yerini bilim ve teknoloji alanındaki yeni gelişmeler kapsamında hızla biyoteknolojik ilaçlara bıraktığını dile getirerek şöyle dedi:

“Dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı yüzde 20’leri aşmış durumda ve artmaya devam ediyor. Ülkemizde de benzer bir durum söz konusu. Türkiye’de biyoteknolojik ilaçların 2016’da toplam pazar büyüklüğü 3.40 milyar liraya  ulaştı. Bu değer toplam reçeteli ilaç pazarının yaklaşık yüzde 16.5’ini oluşturuyor. Biyoteknolojik ilaç alanı ülkemiz için oldukça yeni bir alan. Endüstrimizin bu alandaki insan kaynağı ve bilgi birikimi henüz kısıtlı. Ancak, firmalarımız, uzun vadeli bakış açısıyla, geri dönüşü yıllar sürecek, yüksek maliyetli yatırımlar yapıyor. Ülkemizi biyoteknoloji gibi stratejik bir alanda güçlendirmek için var gücüyle çaba gösteriyor.”

Biyoteknoloji alanında başlayan yatırımların gerçekleşmesi ve yeni yatırımların devreye girmesiyle, endüstrinin bu alanda atılım yapacağına inandığını belirten Nezih Barut, “Geç girdiğimiz bu alanda rakiplerimizle etkin rekabet edebilmek için kamunun Ar-Ge ve biyoteknoloji yatırımlarına sağlayacağı desteğin daha da artırılması büyük önem taşıyor.” dedi.

Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu

İEİS’e üye olmayan firmaların da bulunduğu platform, 18 üyeden oluşuyor. Platform, mevzuat, teşvik, nitelikli işgücü, rekabet öncesi işbirliği ve iletişim olmak üzere 5 ana alanda çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Platform üyeleri şunlar:

Abdi İbrahim, Adeka, Arven, Atabay, Centurion, Dem, EİP Eczacıbaşı, Hasbiotech, İlko, Koçak, Liba, Mustafa Nevzat, Nobel, Onko, Sandoz, Teva, TR Pharm, Turgut.

Kaynak : hurriyet.com.tr

80 Kez Okundu

Yazar Hakkında

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Kopyalamak Yasaktır!