İnsan Zihnini Gözlerden Okuyabilmek Mümkün mü?

İnsan Zihnini Gözlerden Okuyabilmek Mümkün mü

Duyguları gözlerden okuyabilmek mümkün mü?

‘Molecular Psychiatrt’ dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, DNA’mızın kişilerin duygu ve düşüncelerini gözlerinden okuyabilme yeteneğimizi etkilediği ileri sürülmektedir.

20 yıl önce, Cambridge Üniversitesi’nde bir bilim adamı ekibi tarafından ‘Gözlerden Zihin Okuma Testi’ yada kısaca ‘Göz Testi’ adı verilen ‘algısal empati’ testi geliştirildi. Geliştirilen bu test, insanların, başka kişilerin düşüncelerini ve hislerini yalnızca gözlerine bakarak hızlıca yorumlayabileceğini ortaya koydu. Ayrıca bu test, bazı insanların bu konuda diğerlerinden daha başarılı olduğunu ve kadınların ortalama skorlarının erkeklere nazaran daha iyi olduğunu gösterdi.

23andMe genetik şirketi ile çalışan aynı ekip, Fransa, Avustralya ve Hollanda’dan pek çok bilim adamı ile birlikte, dünya çapında 89,000 kişinin dahil olduğu bu test üzerindeki yeni bir performans çalışmasının sonuçlarını bildirdiler. Bu kişilerin çoğunu araştırmaya katılmayı kabul eden 23andMe şirketinin müşterileri oluşturmaktaydı. Testin sonuçları, kadınların ortalama olarak erkeklerden daha iyi skorlar elde ettiğini doğruladı.

Daha da önemlisi, araştırma ekibi genlerimizin Göz Testi’ndeki performansı etkilediğini doğruladı ve daha da ileri giderek, kadınlarda ‘gözlerden zihin okuyabilme’ yeteneği ile ilişkili 3. kromozom üzerindeki genetik varyantları (değişim) belirlemek için bir çalışma yaptılar.

Bu çalışma, Cambridge Üniversitesi’nde Doktora öğrencisi Varun Warrier, Cambridge Üniversitesi Otizm Araştırma Merkezi yöneticisi Prof. Simon Baron-Cohen ve Paris Diderot Üniversitesi ve Pasteur Enstitüsü’nden Thomas Bourgeron tarafından yürütüldü.

İlginç bir şekilde, erkeklerin Göz Testi’ndeki performansının 3. kromozomun belirli bölgesindeki genler ile ilişkili olmadığı görüldü. Ayrıca araştırma ekibi, kadınlardaki genetik ilişkinin güvenilir bir bulgu olduğunu ileri süren ‘Brisbane Longitudal Twin’ araştırmasının parçası olan ve sayısı hemen hemen 1500 olan bağımsız insan topluluğu içerisinde de benzer sonuçlara uygun modeller buldular.

3. kromozomun bu küçük bölümündeki en yakın genler, striyatum olarak adlandırılan insan beyninin bir bölümünde oldukça aktif ve algısal empatide rol oynamak için beyin taraması yaptığı gösterilen LRRN1 (Leucine Rich Neuronal 1)’i içermektedir. Bu bilgilere paralel olarak, Göz Testi’nde yüksek skorlar elde etmede etkili olan genetik varyantlar, insanlarda striyatum hacmini de arttırmaktadır. (Elde edilen bu bulgunun daha fazla araştırmaya ihtiyacı vardır.)

Daha önce yapılan çalışmalar, otizm ve anoreksiya hastalığına sahip olan insanların Göz Testi’nde daha düşük skorlar elde etmeye eğilimli olduklarını gösterdi. Araştırma ekibi, Göz Testi’nde yüksek skorlar elde etmede katkısı bulunan genetik varyantların, otizm riskini arttırmazken anoreksiya riskini arttırdığını gözlemlediler. Araştırmacılar bunun sebebinin, otizmin hem sosyal hem de sosyal olmayan özellikler içerirken, bu testin sadece sosyal özellikleri ölçmesinden dolayı olabileceğini düşünüyorlar.

Varun Warrier,’’ Bu çalışma, dünyada algısal empati testi üzerine yapılan en büyük çalışmadır. Ayrıca bu çalışma, test üzerindeki performansı insan genomundaki varyasyonlarla ilişkilendirme girişiminde bulunan ilk çalışmadır. Bu, sosyal nörobilim alanı için atılan önemli bir adımdır ve algısal empatide varyasyonlara nelerin sebep olabileceğine dair oluşan karışıklığa bir parça daha ekler ‘’ diyor.

Profesör Bourgeron ‘’ Bu yeni çalışma empatinin kısmen genetik olduğunu göstermektedir ancak yetiştirme tarzı ve doğum sonrası deneyimler gibi diğer önemli sosyal faktörler de gözden kaçırılmamalıdır.’’ diyerek ekliyor.

Profesör Baron Cohen,’’Bu yeni keşiften heyecan duyuyoruz ve şuanda elde edilen sonuçların tekrarlanıp tekrarlanmayacağını test ediyoruz. Ayrıca algısal empatide bireysel farklılılar yaratmak için bu genetik varyasyonların beyinde tam olarak ne yaptığını araştırıyoruz. Bu yeni araştırma bizi populasyondaki çeşitliliğin anlaşılmasına bir adım daha yaklaştırmaktadır.’’ diyor.

Kaynak: sciencedaily.com

1.521 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!