Johannes Wislicenus

Johannes Wislicenus

24 Haziran 1835,Kleineichstedt – 5 Aralık 1902,Leipzig. Stereokimya çalışmalarında ünlü Alman kimyagerdi.

Johannes, 24 Haziran 1835’te Prusya Saksonya’daki Kleineichstedt’te doğdu ve 1853’te Halle Üniversitesi’ne girdi.Ekim 1853’te ailesiyle birlikte Birleşik Devletlere göç etti.Kısa bir süre Harvard kimyageri Eben Horsford’a asistanlık yaptı ve 1855’te New York Mekanik Enstitüsünde öğretim görevlisi seçildi.1856’da Avrupa’ya döndükten sonra Halle Üniversitesi’nde Wilhelm Heinrich Heintz ile kimya okudu.1860’da Zürih İsviçre Politeknik Enstitüsünde Georg Staedeler’in Genel Kimya Profesörü olarak seçildi ve Zürih Üniversitesi’nde tam profesörlük görevini sürdürdü.Wislicenus,1860’ların sonlarına doğru araştırmasını organik kimyaya adamıştır.1868’den 1872’ye kadar olan izomerik laktik asitler üzerine yaptığı çalışma, farklı fiziksel özelliklere sahip ancak aynı kimyasal yapıya sahip iki maddenin keşfedilmesine neden oldu.Bu farkı ‘’geometrik izomerizm’’ olarak adlandırdı.Jacobus Henricus Van’t Hoff’un tetrahedral karbon atomu teorisini daha sonra teşvik etti ve molekül içindeki atomların göreceli konumunu belirleyen ‘’özel olarak yönlendirilmiş kuvvetler, afinite enerjileri’’ nin var olduğu varsayımıyla birlikte, belirli durumlarda atomların mekansal düzenlenişinin deneyle tayin edilebileceği bir yöntem sundu.Wislicenus,Wiszburg’da organik sentezde etilaseto asetat kullanımını geliştirdi. 1872’de Würzburg Üniversitesi’nde Kimya Bölümünde Adolph Strecker’i ve 1885’te Leutzig Üniversitesi’nde Kimya Profesörü olan Hermann Kolbe’yi geçti.1887 yılında doymamış karbon bileşiklerinin stereoizomerizmi hakkında önemli bir bildiri yayımladı ve bu hipotezi Van’t Hoff’un önerdiği çizgiler boyunca uzattı ve ayrıca atomların en muhtemel geometrik konfigürasyonunu belirlemek için atomların çekici itici kuvvetlerini de göz önüne aldı.Maleik ve fumarik asitlerin geometrik izomerler olarak yorumlanmasının kimyasal dönüşümlerini nasıl açıkladığını gösterdi.Ek olarak birçok doymamış izomerik karbon bileşiğinin konfigürasyonlarını belirledi ve siklik bileşiklerdeki geometrik izomerliği araştırdı. Asetoasetik ester ve türevleri üzerine yapılan uzun bir dizi araştırmada,asit hidrolizinin bir keton,alkol ve karbondioksit ürettiğini ve alkali hidroliz yağlı asit ve alkol ürettiğini gösteren hidroliz koşullarını belirledi.Wislicenus, hidrojeni sodyum ile değiştirerek asetoasetik esterin yapısını aydınlattı.Etil sodioastoasetat bir alkil iyodür ile kombine edildiğinde, başka bir sodyum atomunu kabul edebilen ve ikinci bir alkil grubu için değiştirebilen yüksek oranda değiştirilmiş bir asetoasetik ester verdi.1898’de Wislicenus, Londra Kraliyet Cemiyeti tarafından Davy Madalyasına layık görüldü.Organik Kimyanın Kısa Konu Kitabını yazmıştır.5 Aralık 1902’de Leipzig,Almanya’da öldü.

118 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!