Kahve Telvesinden Temiz Biyoyakıt Eldesine

Kahve Telvesinden Temiz Biyoyakıt Eldesine

Americano, capuccino ve latte tüketicileri gelecekte daha yeşil bir biyoyakıt için hammadde eldesine (fosil yakıt mazot kullanımını azaltarak) yardımcı olabilir.

Biyodizel için tercih edilen besin stokları (kullanılan yağ ekstraktı); maliyetleri, kara ve suda etkileri nedeniyle tartışmalıdır.Bununla birlikte kahve telvesi yüksek kalofirik değer, düşük maliyet ile alternatif hammadde olarak karşımıza çıkıyor. En çok kullanılan kahve telveleri şimdi çöpe atılmış durumda ve 2014 yılında 9 milyon tondan fazla kahve telvesi kullanıldı.

Az sayıdaki işletmenin kahve telveleri kullanılıyor olsa da Lancaster Üniversitesi’nden araştırmacılar, işlemin verimliliğini artırmanın bir yolunu buldu. Kahve ticaretinin rekabet gücü biyoyakıt üretimini büyük oranda artırabilir.

Kimya mühendisleri, çok basamaklı mevcut sistemi, kahve telvelerinden elde edilen yağların ekstraksiyonunu ve kahve biyodizeline dönüştürülmesini tek adımda birleştirdiler.

Geleneksel yöntemde, üreticiler,kahve telvesini heksan ile karıştırarak 60°C’da 1-2 saat kadar ısıtıp heksanın buharlaştığında yağlardan ayrılmasını sağlıyor. Daha sonra metanol ve katalizör eklenerek biyodizel ve gliserol üretilir ve ayrılması gerekir.

Lancaster Üniversitesi Dr. Vesna Najdanoviç Visak öncülüğündeki araştırmacılar, süreci sadece metanol ve katalizör kullanarak geliştirdiklerini belirttiler. Hekzan miktarını azaltarak kimyasal atık oluşumunu da azalttılar. Ek olarak süreç için en uygun zamanın  kahve telvesinde aynı verimde yağ elde etmek için 10 dakika sürdüğünü gerek duyulan zamanın ve buna bağlı enerji harcamalarını oldukça azaltıldığını keşfettiler.

“Yönetimimiz, biyoyakıt için gerekli olan yağların  zaman ve maliyeti büyük ölçüde azaltır ve kahve telvesini daha çok ticari olarak rekabetçi bir yakıt kaynağı haline getirir” dedi. “Şu anda çöpe atılan kahve telvesi çok büyük bir miktarda, artık fosil yakıt kaynakları ve dizel yakıt yerine önemli çevresel faydalar sağlamak için kullanılabilir.” dedi, Lancaster Üniversitesi Mühendislik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Najdanovic-Visak.

Kahve telvesi her yıl 720.000 ton biyodizel üretebilecek potansiyele sahip.

Çalışma,” kahve telvesinden, transestrefikasyon ve ekstraksiyon ile yağların eldesi” başlığı ile Environmental Chemical Engineering dergisinde yayınlandı.

Kaynak : phys.org

Okumanızı Öneriyoruz

Kentsel Hava Kirliliği COVID-19’u Daha Ölümcül Yapabilir

Yeni araştırma, hava kirliliğinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Koronavirüs salgınına ölümcül bir etkisi olabileceğini açığa çıkarıyor. …