Kanalizasyon Atıklarından Yakıt Eldesi Tahmin Ettiğinizden Çok Daha Yakın

kanalizasyon-atiklarindan-yakit-eldesi-tahmin-ettiginizden-cok-daha-yakin

Kulağa bilimkurgu gibi gelse de, Amerikadaki Pacific Northwest National Laboratory(PNNL) nin enerji departmanında kanalizasyon atıklarından ham biyoyakıt elde edildi.

Doğada petrolün oluşumu toprak altındaki atıkların yüksek basınç ve sıcaklık altında beklemesiyle elde ediliyor. Elde edilen bu yakıt az miktarda su ve oksijen içeriyor. Arıtma işlemleri ile ise istenilen ürünler elde ediliyor.

Amerikadaki atıksu arıtım tesislerinde günde yaklaşık 34 trilyon galon (128.70 trilyon litre) atıksu arıtılıyor. Bu atık sudan ise yaklaşık 30 milyon varil yağ elde edilebiliyor. Pacific Northwest National Laboratory yetkilileri ise bir insanın atıklarından yıllık 2 galonla (7.5 L)-3 galon(11 L) arasında biyo yakıt üretebileceğini ifade etti.

Kanalizasyon suyu biyoyakıt eldesi için zayıf bir içeriğe sahip ve biyo yakıt üretimi için çok fazla su içeriyor. PNNL çalışmalarında atık suyun kurutulması için gereken yüksek ısı miktarına ihtiyaç duyulmadan yeni bir sistem geliştirmeye çalışıyor. Ve diğer organik atıklar içeren  tarım  atıklarını kullanarak biyoyakıt üretmeye çalışıyor.

Hidrotermal sıvılaştırma işlerinde insan atıklarını önce basit moleküllere dönüştürüyorlar. Daha sonra 204 atmosfer basınç altında sıkıştırılıyor. Sıkıştırılan atık 348°C deki reaktörlere gönderiliyor.Elde edilen son üründe ise birbirine farklı şekillerde bağlanmış moleküllerden oluşan biyo yakıt elde ediliş oluyor.

PNNL nin Biyoenerji ve Teknolojileri yetkilisi Corinne Drennan ‘Çok fazla karbon içeren evsel atıklar ilginç bir şekilde çok fazla yağ da içeriyor.’  Dedi ve ekledi Bu yağların tuvalet kâğıdı gibi diğer atıklarında arıtımını kolaylaştırdığını ve yüksek kalitede biyoyakıt elde edildiğini ki bu yüksek kalitedeki yakıttan benzin, dizel ve jet yakıtı üretilebileceğini ifade etti. Diğer yandan küçük yerleşim yerlerine de kurulabilecek tesislerde atıkların imhasını para kazandıracak şekilde geçekleştirilebileceğini belirtti. Ve bu sistemin en güzel yakıtının çok basit olduğunu 6 yılın sonunda boru şeklindeki bir sistemde kanalizasyon atıkları ve diğer atıkların biyo yakıta dönüştürülebileceğini söyledi.

Su Arıtımı ve Geri Kazanımı(WE & RF) derneğinin hidrotermal sıkıştırma işleminin katı atıklardaki dönüştürme çok verimli olduğunu( yaklaşık olarak %60) ve sistemin sanayi ortamında uygulanabileceğini ispat ettiğini açıkladı.

Utah-based Genifuel Şirketi PNNL nin Hidretormal sıkıştırma prosesini patentledi.PNNL bu sistemi Metro Vancouver ile birlikte 23 farklı yerde uygulamaya başladı. Bu yerler arasında ise Kanada ve Kolombiyada bulunuyor.

Metro Vancouver şirketinden Darrel Mussatto Hidrotermal sıvılaştıma işleminin Kuzey Amerikada bir numaralı atık arıtım sistemi olması için çabaladıklarını ve pilot projenin 8-9 Kanada dolarına mal olduğunu ve projenin her yerde geçekleşmesi için masrafların yarısının şirket tarafından karşılanacağını ifade etti.

Metro Vancouver tarafından ayrılan bütçeyle 2017’de  fabrikasyon gerçekleştirilecek ve 2018’de sistem çalışmaya başaltılacak.

Darrel Mussato yeni geliştirilen bu projenin sürdürülebilirlikle, sıfır kalıntı, sıfır kokuyu bir araya getirdiğini ve arıtımda devrim yaptığını ifade etti. Bu sistemin yayılmasıyla birlikte Metro Vancouver şirketinin arıtım sekröründe lider konuma geleceğini ifade etti.

Sonuç olarak elde edilen bu biyo yakıt katalizörlerle birlikte istene petrol türevine dönüştürülebilecek.Ve küçücük bir katı atıktan istediğimiz her şeyi üretebileceğiz.Mesela Fosforu sistemden çekerek Fosforlu gübre elde edilebilecek.Bu ise atıklarımızı istediğimiz her şeyde değerlendirebilme imkanı sunacak.

Kaynak : sciencedaily.com

Haberi Çeviren : Pembe Özçakmak

Üniversite : Hacettepe Üniversitesi (Lisans Öğrencisi)

Bölüm : Kimya Mühendisliği

Mail : p.ozcakmak@gmail.com

Not : Haberlerin dergi yönetimi ile çevirene haber verilmeksizin yayınlanması, kopyalanması, kendi web sitenize eklenmesi kesinlikle yasaktır.  Bir yerde yayınlamayı düşünenler iletisim@inovatifkimyadergisi.com adresine ve de haberi çeviren arkadaşımıza mail atarak durumu belirtmeleri gerekmektedir.

617 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!