Kuruyemiş ve Süt Ürünlerinin Zehir İçerip İçermediğini Basit Bir Yöntem ile Belirlenmesi

Kuruyemiş ve Süt Ürünlerinin Zehir İçerip İçermediğini Basit Bir Yöntem ile Belirlenmesi

Fotoğraf : Kuruyemiş ve süt ürünlerinde gıda güvenliği

Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI’deki bilim insanları, gıda içerisinde toksik Aflatoksin-B1 maddesinin olup olmadığını tespit etmek için basit, ucuz ve çevre dostu bir yöntem geliştirdiler. Bulgular, gıda güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Çalışma sonuçları Journal of Food Composition and Analysis’de yayınlandı .

Aflatoksin-B1, insanlar ve hayvanlar için toksik bir kimyasaldır ; mikroskobik küf mantarlarının bazı türleri tarafından salgılanır. Aflatoksin-B1, kanser ve hepatik siroza neden olur, bağışıklığı azaltır. Fazla miktarda aflatoksin-B1’e maruz kalınması serebral ödem ve genellikle ölümle sonuçlanan akut karaciğer yetmezliğine neden olur.

Aflatoksin-B1 salgılayan mantarlar , süt ve süt ürünleri, kuru meyveler, ayçiçeği tohumları, kuruyemişler, mısır, yer fıstığı, kahve, kakao, tahıllar ve baharatlarda bulunur. Gıdalarda bulunabileceği maksimum oran, farklı ülkelerdeki yasalara tabidir ve 4 μg / L (Avrupa) ile 20 μg / L (ABD) arasında değişir. Aflatoksin-B1 için gıdaların kontrol edilmesi Rusya ve diğer ülkelerde zorunludur.

Aflatoksin-B1, İngiltere’de hindilerin büyük çoğunluğunun ölümüne sebep olduğu için 1961 yılından beri üzerine çalışılmaktadır. Günümüze kadar, bu kimyasal bileşiği belirlemek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Günümüzde sıvı kromatografi, enzim immunoassay ve fotoelektrokimyasal biyosensörler, Aflatoksin-B1 varlığını belirlemede en yaygın yöntemlerdir.  Bilim insanları,  daha basit ve ucuz olan yeni bir yöntem geliştirdiler. Yeni yöntemin avantajları arasında, araştırılan maddenin yüksek Aflatoksin-B1 zenginleştirme faktörü, organik çözücülerin minimum kullanımı ve kompleksin optik özellikleri üzerindeki minimum etkisi bulunmaktadır.

Konstantin Katin, Enstitü’de ​​doçent. olan Konstantin Katin; “İlk aşamada, Aflatoksin-B1’i floreseine bağlamak için çinko iyonu kullanıyoruz. Ardından, oluşan bileşiğin optik spektrumlarını incelemek amacıyla yeterli konsantrasyonda izole edilmesi için çözeltide girdaplar oluşturuyoruz. Bu, gıdalardaki Aflatoksin-B1’i belirlememize olanak tanıyor. Yeni yöntem diğerlerinden daha verimli ve daha ucuzdur. 3 μg / L’lik bir konsantrasyonda Aflatoksin-B1’e duyarlıdır, bu da yasal olarak belirlenen maksimum miktarın altında.” dedi.

Bilim insanları, her aşamada tek bir değişkenin değerinin optimize edildiği (çözelti pH’ı, çinko konsantrasyonu, çözücü hacmi, şelatlama çözeltisinin konsantrasyonu, çözelti döndürme süresi) bir yöntem kullanmak yerine, değişkenlerin karşılıklı bağımlılıklarını dikkate alan matematiksel bir modeldeki tüm değişkenleri eşzamanlı olarak değiştirdiler ve en önemlilerini vurguladılar. Bu, farklı koşullar altında  46 deney gerçekleştirerek beş parametrenin değerini optimize ettiler.

Ayrıca, kuantum-kimyasal hesaplamalar kimyasal ajanları seçmek için kullanıldı, bu da Aflatoksin-B1-çinko iyon-floresein kompleksinin etkinliğini önceden tahmin etmeyi ve yapısal, elektronik ve optik özelliklerini belirlemede yardımcı oldu.

Elde edilen sonuçlar gıda güveliğinin sağlanmasına yardımcı olur . Çalışmanın deneysel kısmı Türkiye’de, teorik kısmı ise Rusya’da yapılmıştır. Çalışma, Türk gıda endüstrisinin ihtiyaçlarına odaklandı: uygulanan yöntem çiğ ve kavrulmuş fındık, kuru üzüm ve kuru incir üzerinde test edildi. Türkiye, bu ürünlerin dünyanın en büyük üreticisidir ve bu nedenle en çok araştırma sonuçlarıyla ilgilenmektedir. Ancak bu yöntem, gıda üreten veya satın alan diğer ülkeler için de faydalı olabilir.

Çalışma, MEPhI’de geliştirilen teorik kuantum-kimyasal yöntemlerin gıda güveliği tespitinde yararlı olduğu anlaşıldı. Bilim insanları , farklı ülkelerdeki gıda güvenliği kontrol sistemlerini modernize etmek için araştırmaya devam etmek istiyor.

Kaynakça: pyhs.org

444 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!