Mantarlardan Deri Benzeri Malzemeler Üretiliyor

Mantarlardan Deri Benzeri Malzemeler Üretiliyor

Viyana Üniversitesi’nde malzeme kimyagerleri olan Alexander Bismarck ve Mitchell Jones liderliğindeki uluslararası bir ekip, Nature Sustainability dergisindeki en son makalesinde mantarlardan elde edilen bu yenilenebilir sürdürülebilir kumaşların önemli potansiyelini incelemektedir.

Geleneksel deri ve alternatifleri tipik olarak hayvanlardan ve sentetik polimerlerden elde edilir.

Deri, hem hayvancılık hem de et üretiminin ortak bir ürünü olarak kabul edilebilir. Sentetik deri malzemelerinin üretimi Polivinil klorür (PVC) veya poliüretan (PU) gibi plastiklere ayrıca fosil yakıtlardan elde edilen kimyasallara bağlıdır.

Viyana Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde ayrıca Imperial College London’da misafir profesör olan Alexander Bismarck, “Mantarlardan elde edilen deri benzeri malzemelerin devreye girdiği yer burasıdır; bunlar genel olarak yaşam sürelerinin sonunda biyolojik olarak parçalanabilirler” diyor.

Mantar Miselyumunun Büyümesi

Deri ikameleri, düşük maliyetli Tarım ve ormancılık yan ürünlerini (örneğin talaş) toplayarak mantarlardan üretilebilir. Bunlar, uzun tübüler yapıların kütlesini oluşturan ve filamentli mantarların vejetatif büyümesini temsil eden mantar miselyumunun büyümesi için hammadde görevi görür. Birkaç hafta içinde, mantar  hasat edilebilir ve fiziksel ve kimyasal olarak işlenebilir (örneğin presleme, çapraz bağlama).  Alexander Bismarck,” Sonuç olarak, bu mantar biyokütle tabakaları deri gibi görünüyor ve karşılaştırılabilir, dokunsal özellikler sergiliyor ” diyor. İlk biyoteknoloji şirketleri zaten mantarlardan elde edilen pazarlama materyalleridir.

Mantarlardan elde edilen deri ikame malzemeleri tipik olarak tamamen biyolojik olarak parçalanabilir kitin ve glukanlar gibi diğer polisakkaritler içerir. Alexander Bismarck ve Mitchell Jones kendi çalışmalarında, yalıtım uygulamaları için kağıt ve köpük benzeri yapı malzemelerinin üretiminde beyaz düğme mantarı(Agaricus bisporus – Türkiye’de en çok bilinen kültür mantarı), braket mantarı ve Daedaleopsis confragosa gibi mantar türlerini kullanarak araştırma yaptılar.

Deri İkameleri İçin Önemli Potansiyel

Bu makalede, bilim adamları sığır ve sentetik derilerin sürdürülebilirliğini inceliyor ve mantarlardan elde edilen deri ikamelerinin gelişmelerine ve ticarileştirilmesine genel bir bakış sunuyor. Yazarlara göre, mantar kaynaklı deri benzeri malzemelerin üretimindeki en büyük zorluklardan biri, ‘’tek tip büyüme sergileme, belirli kalınlık, renk ve mekanik özellikler’’

Araştırmacılar, deri ikameleri için bir hammadde olarak mantarların, sığır ve sentetik deriye uygun maliyetli, sosyal ve çevresel olarak sağlam bir alternatif sunduğunu ve sürdürülebilirlik ilkesine sahip tüketiciler ve şirketlerin yanı sıra vegan topluluğunun özellikle ilgi duyduğunu yazıyor. Onlara göre, “bu teknolojideki önemli gelişmeler ve mantar bazlı deri alternatifleri üreten artan sayıda şirketler, bu yeni malzemenin etik ve çevreye duyarlı kumaşların geleceğinde önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.”

Kaynak : sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

Plastik Atıkları Düşük Sıcaklıkta Değerli Malzemelere Dönüştüren Katalizör

Araştırmacılar ilk kez market poşetlerinden gıda ambalajlarına, oyuncaklardan elektroniklere kadar her şeyin içinde bulunan bir …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: