Nanoteknoloji Tıbbı Nasıl Etkiliyor?

Nanoteknoloji Tıbbı Nasıl Etkiliyor

Nano Tıbbın Yükselişi

Nano tıp; bilim ile nano boyuttaki materyallerin kullanımıyla hastalık ve travmatik yararlanmaların teşhisi, tedavisi ve önlenmesinde kullanılan teknolojinin birleşimi olarak tanımlanır. Tıbbın bu alanı özellikle zorlukları saptamak, zayıf bio ulaşılabilirlikteki geleneksel tıbbi tedavilerin yetersizliği ve hedef özgünlüğü, potansiyel sistemik ve organ toksisitesi ile ilgilenir.

Nano boyutta bu parçacıklar, kütle halindeki karşılıklarına göre bazı avantajlara sahiptirler. Bunlardan bazıları:

 • Çözünebilir sulu dispersiyonların etkinleştirilmesi, bu nasılsın la beraber zayıf çözünebilirlikte moleküler ajanlar
 • Endojen savunma mekanizmaları ile bozulmaya karşı koruma, örneğin:
 • Enzimatik bozulma
 • İmmuno bozulma
 • Kan akışında retikülo-endoteliyal sistem (RES) ile ayrılma
 • Midede asit hidrolizi
 • Akciğerlerde mukosiliyer temizleme
 • Spesifik organ ve dokuları hedef olan hücre ve hücre altı özgünlük

Nano tıp, bunlar dışında birçok kategoriye ayrılabilir. Bunlardan bazıları:

 • Nano tanı
 • İlaç iletimi için nano taşıyıcılar
 • Nano robotik cihazlar
 • Nano jeneratörler
 • Nano dişçilik

Nano Tanı

Nanoteknolojiye dayanan tıbbi tanı teknikleri araştırma dünyasında doğmaya devam ediyor. Örneğin, kanser hücrelerinin saptanması için tasarlanan NanoFlare’ler, bu hücreleri sarar ve etrafında bir ışık meydana getirirler. Böylece vücuttaki tüm kanser hücrelerinin doğru ve kesin bir metodla tespit edilmesi mümkün olur. NanoFlare’ler özellikle kan dolaşımındaki kanser hücrelerini tespit etmek için kullanışlıdır.

Nano tanıdaki diğer gelişmeler ise kanser tümörlerine tutunarak, yüksek yoğunluktaki bio işaretleyiciler içeren peptitlerin salınmasını ve bu yöntemin kullanımıyla kanserin çok erken evrelerinin tespitini içeriyor. Kanseri bu farkedilebilir semptomların başlamadığı evrelerde saptamak da hastalığın sonucunu tahmin edebilme olasılığını yüksek oranda arttırıyor.

Manyetik nano parçacıklar, nükleer manyetik rezonans (NMR) teknolojisi birlikte beyin kanserinin erken teşhisine olanak sağlıyor. Manyetik nano parçacıkların mikro keselere, yani kan akışında beyin kanseri hücrelerini üreten oluşuma tutunmasıyla bu olay gerçekleşiyor. Nanoteknoloji ve tıbba karşı ise sadece bir kaç araştırma girişimi var.

Nanoteknoloji Tıbbı Nasıl Etkiliyor

İlacın İletimi için Nano Taşıyıcılar

Polimerik nano taşıyıcıların bileşimi, boyutu, bio bozunabilirliği, morfolojisi ve yüzey işlevselliği; saptama, görüntüleme ve tedavi etme gibi çeşitli medikal uygulamalara göre özel olarak tasarlanabilir. İlaç iletim sistemi olarak nano taşıyıcılar, polimerin kontrollü bio bozunabilirliğine göre ilaç salınımı yapmak üzere ya da belli bir etkeni aktive etmek üzere tasarlanabilir.

Ek olarak, heteroatom temel içeren bio bozunabilir polimerik nano parçacıklar (polyesterlerden türetilenler gibi, poli (amino esterler), poliamidler ve kitosan), hidroliz ve bağ kopmasını kolaylaştırarak hastada kontrollü ilaç salınımını sağlayabilir.

Nanoteknoloji Tıbbı Nasıl Etkiliyor

Nano Dişçilik

Lokal anestezi, diş yapısı renatüralizasyonu ve kalıcı aşırı hassasiyet tedavisi üzerine yapılan araştırma çalışmalarında; nanoteknoloji ile dişçiliğin birleştirilmesi ve ortodontik yapılandırma, dental nano robotlar hakkında bazı yeni yaklaşımlar görülüyor.

Örneğin, nano robotlar insan dokusunda hareket edebilmek üzere özel motilite mekanizmaları için, sinir hücrelerinin tepki trafiğini değiştirmek için, nefeste kötü kokuya sebep olabilecek organik madde kalıntılarını metabolize etmek üzere günde az bir kez gargara ya da diş macunu iletmek için kullanılabilirler. Bu nano robotları kontrol etmek için ise içteki bir nano bilgisayar, lokal nöron alıcılarına cevap vermek üzere önceden talimat veriyor.

Kaynak : azonano.com

987 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!