Petrol ürünlerinin teslimine izin şartı geldi

petrol-urunlerinin-teslimine-izin-sarti-geldi

Sanayiciler ve ithalatçılar temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini, EPDK’dan izin almaksızın diğer kişilere teslim edemeyecek.

Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun’dan (EPDK) izin almaksızın diğer kişilere teslim edemeyecek.

EPDK’nın akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan teminine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini EPDK’dan izin almaksızın diğer kişilere teslim edemeyecek.

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek için kendisine veya kendisi adına ithalatçıya uygunluk yazısı verilen sanayicinin iflasının kesinleştiği, tesisini devrettiği ve uygun görülen diğer hallerde, sanayici stokunda bulunan veya sanayici adına ithal işlemleri tamamlanmasına rağmen ithalatçı stokunda kalan ürünler, durumun belgelendirilmesi ve izin alınması kaydıyla başka sanayicilere devredilebilecek.

Ayrıca EPDK, ithalatçı tarafından ithalat işlemleri tamamlanan, ancak yıl sonunda uygunluk yazısı sürelerinin dolması nedeniyle sanayiciye teslim edilemeyen ürünlerin, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar yeni bir izne gerek olmaksızın, adına ithalat yapılan sanayiciye teslim edilebilmesine karar verdi. Bu hüküm çerçevesinde yapılan teslimlere ilişkin bildirimin, ithalatçı tarafından ilgili tabloya uygun olarak düzenlenerek Şubat ayının 15’ine kadar EPDK’ya ibraz edilmesi de karara bağlandı.

Kaynak : dunya.com

146 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!