Prozac, Otizmli Çocukları İyileştirmede Plasebodan Daha İyi Değil

Prozac, Otizmli Çocukları İyileştirmede Plasebodan Daha İyi Değil

Obsesif kompulsif belirtileri olan hastalıklarla ilişkilendirilen çocuklarda SSRIs olarak adlandırılan ilaçlar bu belirtileri hafifletmedi.

Prozac ilaç tedavisinde ; otizmli çocuklarda ve gençlerde -obsesif kompulsif belirtileri olan davranışların tedavisinde – plasebodan daha etkili olmadığı yaygın olarak  yapılan küçük çalışmaların bulgularında saptandı.

Pediyatrik nörolog olan Ann Neumeyer , JAMA 22 Ekim ‘de yayınlanan klinik çalışmalar sonucunda  obsesif kompulsif belirtilerine sahip otizmli çocukları tedavi etmesine bağlı olarak  yaygın bir antidepresan sınıfı olan, seçici seratonin gerialım inhibitörü ya da SSRı olarak bilinen ,  reçete uygulamasının ilerlemesine gölge düşürdüğünü söylüyor.

Araştırmaya dahil olmayan Lexington’daki Massachusetts Genel Hastanesi Lurie Otizm Merkezi’nin tıbbi direktörü Neumeyer ;   “Obsesif kompulsif belirtilerine sahip otizmli çocuklarla henüz çalışılmış iyi bir tedavi yöntemi yok. Asıl problem bu . “ diyor.

Otizm spektrumlu hastalıklar çeşitli semptomlara neden olurlar fakat yaygın olan obsesif kompulsif davranışlarıdır.  Otizmli olan bireyler belirli fikirlere ya da amaçlara aşırı odaklanabilir ve tike benzer  ritualistik hareketler sergileyebilirler el sallama ya da sallantı gibi. Birçok kişi için ,bu semptomlar günlük işlevlerle karışır.

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü’ndeki çocuk doktoru Dinah Reddihough ‘a göre ; SSRIs antidepresanlar otizmli çocuklarda ve gençlerde tüm reçetelerin dörtte üçünden sorumlu.  “ Yaygın kullanılmasına rağmen , otizm spektrum hastalıklı çocuklarda SSRI’nin etkili olduğuna dair kanıt yok . “ diyor.

2013’ te yapılan incelemeler Dinah Reddihough ‘u destekliyor. 320 katılımcıyı kapsayan 9 klinik çalışma ile SSRIs’nin otizmli çocuklarda ve gençlerde iyileştirici etkisi olmadığı analiz edildi ve bulundu. Araştırmacılar soruları daha iyi cevaplayabilmek için çalışmaya davet ettiler.

Reddihough ve araştırmacıları  Prozac’ın ,fluoksetin olarak da bilinir , klinik çalışmaları için katılımcılar arayıp bulmak ve otizmli çocuklarda etkili olup olmadığını öğrenmek amacıyla  7 yıl harcadı. Toplamda 109 çocuk ve genç , yaşları 7-18 arasında olan , günlük 20 ya da 30 mg kadar düşük doz fluoksetin ya da plasebo almak için rastgele belirlendi. Araştırmacılar obsesif kompulsif semptomlarla ilgili izlenen değişikliklerle diğer çalışmalarda da kullanılan davranışsal bir anket ile tedaviden önce ve sonra ölçüm yaptı.  Çalışma 4 ayda tamamlandı.

İlk olarak , fluoksetin verilen grupta  plasebo verilen grupla 4  ay sonrasıyla karşılaştırıldığında obsesif kompulsif semptomları hafiflettiği az miktarda da olsa ortaya çıktı. Fakat araştırmacılar , denemeye başlarken cinsiyet , yaş gibi önemli semptomları kapsayan faktörleri kontrol ettiğinde plaseboyla fluoksetin arasındaki fark kayboldu. Fluoksetin plasebodan daha iyi değildi.

Göreceli olarak küçük örnek boyutu araştırmacıların ilacın yararlarını ölçebilme yeteneklerini sınırlıyor. Neumeyer ,  “  Daha yüksek sayılarla SSRIs’den daha yararlı bir alt grup bulmak mümkün. Bu tarz çalışmaların acı verici kısmı olsa da merak ediyorsun .” dedi. Neumeyer hala negatif sonuçların yayınlanmasının çok önemli olduğunu söylüyor. Yeni çalışma,  klinisyenlerin otizmli çocuklarda ve gençlerde tedavi olarak ilk tercihin SSRIs olmaması yönünde.

Kaynak : sciencenews

Okumanızı Öneriyoruz

Bu Biyoelektronik Cihaz Çeper Potansiyelini Benzeri Görülmemiş Bir Şekilde Kontrol Edebiliyor

  Bu biyohibrit cihaz otomatik öğrenme algoritması(bknz: machine learning algorithm)  tarafından çalıştırılan bir kapalı döngü …