Spor Genler Üzerinde Bir Etki Sağlayabilir mi?

Spor Genler Üzerinde Bir Etki Sağlayabilir mi?

Hareketli bir yaşam DNA Metilasyon modelini muhtemel bir değişime uğratarak göğüs kanseri riskinin azaltılmasında etkili oluyor.

Vücut aktivitelerinin arttırılması göğüs kanseri riskini azaltıyor, bu hepimizce malum.  Bunun sebebi olarak ise DNA Metilasyon modelindeki ve aynı zamanda kalıtım faktörü ajanlarındaki değişimler gösteriliyor. Hangi alanlarda böylesi epigenetik etkilerin olduğu ise henüz gizemini koruyor. Bilim insanları Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention adlı dergide bu tema üzerinde yaptıkları çalışmayı sonuçları ile birlikte halka duyurdu.

DNA-Metilasyonu, metil gruplarının DNA`nın belirli nükleotidlerine kimyasal bağ ile bağlanması sonucu meydana geliyor. DNA´miz da organizmanın genetik parmak izini kodlayan Adenin, Sitozin, Guanın ve Timin bazlarından oluşuyor. Sitozin normal şartlarda bazen metillenmiş olarak bulunabiliyor. Metillenmiş Sitozinler gen inaktivasyonuna sebep olarak, bütün genlerin bir dokuda ya da bir hücrede aynı anda oluşmasını engellemek amacıyla otomatik bir kapatıcı şalter (devre kesici) görevini görüyor. Böylece metilasyon DNA yapısını önemli ölçüde etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde ise metilasyon, en önemli epigenetik faktör olarak adlandırılıyor.

Yeni bir çalışma ile spor aktivitelerinin DNA-Metilasyon modelleri üzerindeki etkisi ve göğüs kanseri ile ilişkisi araştırıldı. Bunun için 24 ayrı çalışmanın verileri toplandı. Yapılan bütün çalışmalar da çarpıcı bir şekilde gösterdi ki, vücut aktivitelerinin fazlalaştırılması ile genel DNA-Metilasyon sayısında görülen artış arasında bir bağlantı var ve bu aynı zamanda göğüs kanseri riskinin azaltılması ile de ilişkili.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarının görüşüne göre bu çalışma, vücutsal hareketin arttırılması ile DNA Metilasyon modellerinin değişime uğrayabileceğini göstermiş oldu. Öte yandan daha hareketli bir yaşamla DNA-Metilasyonundaki artışın, göğüs kanseri riskini azaltmada bir etken olabileceği düşünülüyor.

Kaynak : krebsgesellschaft.de

311 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!