Thomas Robert Cech

Thomas Robert Cech , Amerika’nın Chicago kentinde 8 Aralık 1947 yılında doğdu. Babası bir doktor, annesi ev hanımıydı. Çocukken, Cech kayalar ve mineraller toplar ve Lowa Üniversitesi’ndeki babası ve profesörleri ile bilim konuşurdur. Lise boyunca Cech akademisyenlere spordan daha çok ilgi duydu.

1966 yılında  Cech, Grinnell Koleji’nde kimya eğitimi almaya gitti.Kimya eğitimi Cech’i çok heycanlandırıyordu. Üniversitede, akademisyenler kadar heyecanlıydı ve onlarla tanışmak için sabırsızdı. Kimya derslerinden kalmıştı, fakat bir lisans öğrencisi olarak Cech, Argonne Ulusal Laboratuvarı’nda ve Lawrence Berkeley Laboratuvarı’nda çalıştı . Bu araştırma deneyimleri ile bir kimya deneyi için anlamlı veriler toplamasının çok uzun sürdüğünü anlamıştı.

1970 yılında , Cech , mezuniyet çalışması için Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’ne gitti . Burada moleküler biyoloji dünyasını keşfetti. Cech, bazen aynı gün bile olsa kromozomlarla yaptığı deneylerden hızlı geribildirim aldı ve sürekli düşüncelerini değiştirmeyi sevdiğini keşfetti. “Fikirler ve deneyler arasında sürekli bir karşılıklı etkileşim vardı, bu da bir sonraki fikirler dizisini oluşturacaktı ki bu daha çok kişiliğime uyuyor” dedi.

Doktorasını aldıktan sonra  Berkeley’de  Massachusetts Institute of Technology’deki Mary Lou Pardue laboratuvarında doktora sonrası bir bursla biyoloji bilgilerini genişletti. 1978’de Cech ve eşi Carol, bir Grinnell mezunu ve biyokimyacı, Colorado Boulder Üniversitesi’ne katıldı. Orada, sonunda RNA hakkında konvansiyonel bilgeliği bozmak üzerine çalışmaya karar verdi.

Cech’in araştırmasından önce, bilim insanlarının çoğu, canlı hücrelerdeki tek katalizörün proteinlerin olduğuna inanmaktadır. 1982 yılında araştırma grubu , tek hücreli bir gölet organizması olan Tetrahymena’dan bir RNA molekülünün , proteinlerin eksikliğinde kimyasal bağları kesip tekrar birleştiğini gösterdi. Kendiliğinden ekleme yapan RNA’nın keşfedilmesi, biyolojik reaksiyonların daima proteinler tarafından katalize edildiğine dair uzun süredir devam eden inancın ilk istisnasını sağlamıştır.

1989 yılında Cech, Nobel Kimya Ödülünü aldı. Nobel komitesi ; “Bilim adamlarına tam bir sürpriz olarak gelen bu keşif, yaşamın moleküler temelinin temel yönlerini ilgilendiriyor, ders kitaplarımızda yer alan pek çok bölüm revize edilmek zorundadır.”dedi.Daha sonra 1995 yılında Ulusal Bilim Madalyası ödülünü aldı.

1988 yılında Howard Hughes Tıbbi Enstitüsüne araştırmacı olarak seçilen Cech, daha sonra kromozomların uçları olan telomerlerin yapısını ve replikasyonunu inceleyen tamamen farklı bir araştırma alanına daldı. Farklı ekipler tarafından yapılan araştırmalar, insan hücrelerinin yaşlanmasının, bir hücrenin telomerlerinin uzunluğunu korumadaki başarısızlığına bağlı olduğunu gösterdi. Telomerleri uzatan telomerazdan sorumlu enzim olan telomeraz, yoğun bir inceleme konusudur çünkü kanser tedavisi veya teşhisi için yararlı bir hedeftir. Cech ve ekibi insan telomerazının katalitik altbirimi için geni klonladı ve dizdiler. Telomere replikasyon mekanizmasını daha iyi anlamak için uzun vadeli bir amaçla telomer fonksiyonlarını incelemeye devam ettiler.

Thomas Robert Cech

2000 yılında Cech, ülkenin en büyük bilim hayırseverliği olan HHMI’nin başkanlığına seçildi. Başkanlık görevini yenilik ve önemli programatik genişleme ile damgaladı. Liderliği altında HHMI, disiplinlerarası araştırma yapmak için yeni bir model olarak, ilk bağımsız araştırma tesisi olan Virginia’daki Ashburn’daki Janelia Çiftliği Araştırma Kampüsü’nü açtı. Cech, hasta odaklı araştırmalarda yer alan istisnai hekim ve bilim insanlarını belirlemek için odaklanmış yarışmaları başlattı, HHMI araştırmacı yarışmalarını daha disiplinlerarası araştırma kapsamına aldı ve Enstitünün ilk kariyer bilimcileri için ilk yarışmasını başlattı.  2009 yılında Cech, HHMI’nin başındaydı fakat Boulder’deki laboratuvarına tam zamanlı olarak geri dönmek üzere istifa etti.

Güncel Araştırma

Telomeraz ve Uzun Kodlamayan RNA-Protein Kompleksleri

Tom Cech ve araştırma grubu, telokomünikasyon ve transkripsiyonu düzenleyen kompleksler de dahil olmak üzere uzun kodlanmamış RNA’ların ve RNA-protein komplekslerinin yapısını ve mekanizmasını inceliyorlar. Araştırmaları aynı zamanda insan kromozomlarının uçlarını kaplayan ve telomerazın düzenlenmesine yardımcı olan telomerik DNA-protein komplekslerine odaklanmaktadır. Kapsamlı amaç, bu sistemlerin detaylı mekanizmasını ve bunların yanlış düzenlenmesinin kanser dahil hastalıklara nasıl katkıda bulunduğunu anlamaktır.

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.