Türkiye ile Ürdün nükleer enerji için birleşiyor

turkiye-ile-urdun-nukleer-enerji-icin-birlesiyor

Türkiye ile Ürdün nükleer enerjide işbirliği yapacak. Nükleer güç ve araştırma reaktörlerinin saha çalışmaları, tasarımı, inşası, işletmeye alınması, işletilmesi ve modernizasyonu, test edilmesi ve bakımı ile işletmeden çıkarılması alanlarında işbirliği yapılacak.

Türkiye ile Ürdün arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı için işbirliğini öngören anlaşma, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına dair Türkiye ile Ürdün arasında işbirliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı alanında bilimsel, teknik ve ekonomik işbirliği, ulusal nükleer programlarının ihtiyaçları ve önceliklerine uygun geliştirilecek. Anlaşmanın hükümleri her bir taraf devletin nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımıyla ilgili taraf olduğu diğer uluslararası anlaşmalar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecek.

Nükleer güç ve araştırma reaktörlerinin saha çalışmaları, tasarımı, inşası, işletmeye alınması, işletilmesi ve modernizasyonu, test edilmesi ve bakımı ile işletmeden çıkarılması alanlarında işbirliği yapılacak.

Ayrıca bilimsel araştırma, eğitim ve öğretimde insan kaynaklarının geliştirilmesi, nükleer emniyet, uranyum yataklarının araştırılması konularında da işbirliğine gidilecek.

Kaynak : yenisafak.com.tr

53 Kez Okundu

Yazar Hakkında

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Kopyalamak Yasaktır!