Walther Nernst

Alman bilim adamı Walther Hermann Nernst, 25 Haziran 1864 tarihinde Polonya’da doğdu. 1920 yılında ortaya koyduğu ‘Termodinamiğin 3. Kanunu’ çalışmasıyla Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır. Ayrıca Nernst denklemi, Nernst etkisi, Nernst potansiyeli, Nernst-Planck denklemi ve Nernst lambası’yla da tanınır.

Nerst, Albert Einstein’ın yükselişinde önemli katkıda bulunmuştur.Termodinamiğin Üçüncü Kanunu üzerinde çalışırken, Einstein kriyojenik sıcaklıklarda belirli ısıların kuantum mekaniği üzerinde çalışan ,az bilinen bir bilim adamıydı.Walther, Einstein ‘ın yazılarından çok etkilendi ve onunla tanışmak için Zürih’e gitti. Bu ziyaretle Einstein bilim insanlarının dikkatini çekmeye başladı. Nerst, Einstein için bağışlar düzenlemiş,onun için uygun işler bulmuş ve çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Gustav ve Ottilie Nernst çiftinin beş çocuklarından dördüncüsüdür.Babası bölge hakimidir. 1892 yılında Emma Lohmeyer ile evlendi. Çiftin beş çocuğu vardı ama oğulları Gustav ve Rudolf Nernst I. Dünya Savaşı sırasında öldü. Kızları Hildegard Cahn, Angela Hahn ve Edith Von Zanthier Yahudilerle evliydi ve bu durum işinden istifa etmesinin nedenlerinden biri olacaktı.18 Kasım 1941’de Almanya’nın Zibelle kentinde öldü ve Max Planck, Otto Hahn ve Max von Laue’nin mezarlarının yakınında Göttingen’e gömüldü.

Lise yıllarında şiir, edebiyat ve dramayla ilgilenen Nernst şair olmak istiyordu. Fakat bu fikri liseden mezun olduktan sonra değişti ve Zürih, Berlin ve Graz Üniversitelerinde fizik ve matematik eğitimi aldı. Fizik eğitimini tamamladıktan sonra doktorasına başlamak için Würzburg Üniversitesi’ ne girdi. 1887 ‘de ‘elektrik iletkenliği üzerine manyetizmanın ve ısını etkileri’ çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Doktorasını tamamladıktan sonra,Leipzig Üniversitesi’ nde Alman fizikokimyager Friedrich Wilhelm Ostwald ile ‘sonsuz seyreltik çözeltiler için elektrolitlerin difüzyon katsayısı’ üzerinde çalışmaya başladı ve daha sonra Nernst Denklemi kuruldu.

1891 yılında Göttingen Üniversitesi’ nde doçent doktor olarak atandı. Fizikokimya üzerine yazdığı ‘Avogadro Kuralı ve Termodinamik Açıdan Teorik Kimya ‘ (Theoretische Chemie vom Standpunkte der Avogadroschen Regel und der Thermodynamik) adlı kitabı 1893 yılında yayımlandı. Büyük ilgi gören kitabı 33 yılda 15 basım sattı.

1893 yılında Arrhenius iyonlaşma teorisinden esinlenilerek üzerinde çalışmaya başladı ve su içindeki iyonik bileşiklerin parçalanması adına bir teori geliştirdi.

Nerst, 1894 yılında birden fazla üniversiteden teklif aldı fakat aralarından Göttingen’i seçti.Burada Fiziksel Kimya ve Elektrokimya Enstitüsü’nü kurdu ve enstitünün müdürü oldu.

Walther, farklı bilim dallarında iddalı projeler başlattı. Kimya ve elektrolojideki çalışmasına ek olarak mevcut akkor lamba geliştirmek için çalışmalarına başladı ve 1897’de Nernst Lambası ’nı icat etti.

1905 yılında, Berlin Üniversitesi’nde fizikokimya profesörü ve aynı üniversitede bulunan İkinci Kimya Enstitüsü’nde müdür olarak atandı.

Nernst, esas olarak mevcut problemleri çözmeye çalışan öncülleri tarafından geliştirilen teoriler üzerine çalışıyordu fakat sonrasında yeni konular keşfetmeye başladı. Kimyasal reaksiyonun termodinamiği bunlardan biriydi.

Aralık 1905’te Walther, ‘ Yeni Isı Teoremi’ni ‘ sundu. Bu teorem çeşitli kimyasal reaksiyonlarda sıcaklık ve denge etkilerini hesaplamaya yardımı oldu ve sonrasında bu teoriden ‘Termodinamiğin Üçüncü Yasası’ geliştirildi.

I. Dünya Savaşı’ nın patlak verdiği sıralarda, Nerst Almanya’ nın savaş faaliyetlerine destek verdi. “93 Manifesto’ yu” imzalayan doksan üç ünlü Alman bilim adamı arasında yer aldı.

Ayrıca İmparatorluk Ordusu’nda personel bilim danışmanı oldu ve kimyasal silahların geliştirilmesinde görev aldı. Savaştan sonra akademik kariyerine devam eden Nerst, fotokimya gibi yeni konular üzerinde çalışmaya başladı. 1918’de “Atomik Zincir Reaksiyonu Teorisi” ni önerdi. Işık maruz kaldığında neden hidrojen ve klor gazı karışımlarının patlayabileceğini açıkladı.

1922’ de Berlin Üniversitesi’ ndeki görevinden istifa etti ve Physikalisch-technische Reichsanstalt’ ın direktörü oldu. Amacı, örgütü yeniden canlandırmak ve bilimin önde gelen enstitülerinden biri yapmaktı. Ama bu misyonunda başarısız oldu çünkü yürütülen projeler için yeteri kadar bağış yoktu. Bu nedenle 1924’te Berlin Üniversitesi’ne fizik profesörü olarak geri döndü ve eş zamanlı olarak yeni kurulan Physikalisch-Chemisches Enstitüsü’ nün müdürü olarak atandı.

Nerst, Hitler’in politikalarının bir muhalifiydi. Üstelik, kızları Yahudilerle evlendiler. Naziler ön plana çıkmaya başladığında ve anti Semitik zihniyet Almanya’ya yerleşmeye başladığında, Nerst toplumdan dışlanmaya başladı.

1933’ te emekli oldu ve sakin bir hayat sürdürmeye başladı. Walter Nerst, ‘Termodinamiğin Üçüncü Yasası’ nın keşfi ile bilinir ama başlangıçta bu yasa mutlak sıfır noktasına yaklaşıldığında maddelerin davranışlarını açıklayan ‘Yeni Isı Teoremi’ olarak öne sürülmüştür.

İlk makalesini 1905’ te sundu fakat 1912 yılına kadar üzerinde çalışmaya devam etti. Son olarak ‘sonsuz sayıda adımla mutlak sıfıra ulaşmak  mümkündür” fikrini ortaya koydu bu da birinin mutlak sıfıra yakın olabileceği fakat asla ona ulaşamayacağı anlamına geliyordu.

Walther Nernst, termo kimyadaki çalışmalarıyla 1921’ de Nobel Kimya Ödülünü aldı. 1928′ de kimya alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle Philadelphia’ daki Franklin Enstitüsü tarafından Franklin Madalyası ile ödüllendirildi.

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.