Büyük Set Resif Mercanları Plastik Yiyebiliyor

Büyük Set Resif Mercanları Plastik Yiyebiliyor

Avustralya’daki araştırmacılar, Büyük Set Resiflerinde  yaygın olarak bulunan mercanların mikro-plastik kirliliğini yiyebileceklerini keşfettiler.

James Cook Üniversitesi’ndeki Mercan Resifi Çalışmaları ARC Merkezi ile Baş Araştırmacı. Dr. Mia Hoogenboom, “Mercanlar seçici olmayan yemliklerdir ve sonuçlarımız gösteriyor ki , mercanlar , plastiklerin deniz suyunda bulunması durumunda , mikro plastikleri yiyebildiklerini göstermektedir”

Dr. Hoogenboom , Büyük Set Resiflerinde eğer mikroplastik kirlilik artarsa, küçük mide boşlukları sindirilemez plastikle dolu olduğundan mercanlar olumsuz etkilenebilir, “diyor.

Mikroplastikler, çevredeki küçük plastik parçacıklarıdır ve özellikle deniz kıyısındaki mercan resiflerinde deniz ekosistemlerinde yaygın bir kirleticidir. Mikro plastiklerin çoğalmasına rağmen, deniz ekosistemleri üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılamamıştır.

Dr Hoogenboom “Deniz plastik kirliliği küresel bir sorundur ve mikroplastikler deniz organizmalarının sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir” diyor.

Kıyıya yakın olan mercan kayalıklarındaki mercanların mikroplastı tüketip tüketmediğini ve plastik kirliliğinin mercan resiflerini etkileme potansiyeli olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Çalışmanın bir parçası olarak, araştırmacılar, Büyük Set Resifleri’nden toplanan mercanları plastik kirli suyun içine koydular. İki gece sonra mercanların plastik partikülleri yediğini keşfettiler.

Bir James Cook Üniversitesi Lisansüstü mezunu olan çalışmanın baş yazarı Nora Hall, “Mercanlar, dokularında yaşayan simbiyotik alglerin fotosentezinden enerji alıyor fakat, diğer bir yandan da zooplankton, tortu ve deniz suyunda yaşayan diğer mikroskopik organizmalar da dahil olmak üzere, onları çeşitli yiyecekler ile besliyorlar ” diyor.

“Mercanların, deniz planktonu üzerindeki normal beslenme oranından biraz daha düşük oranlarda plastik yediğini tespit ettik” diyor.Plastik, sindirim dokusunda sarılı olan mercan poliplinin derininde bulundu ve mercanların normal gıdalarını sindirebilme yeteneğini engelleyebileceği endişelerini artırdı.

Ekip ayrıca Büyük Set Resif’indeki kıyı mercan kayalıklarına bitişik suları örnek aldı.

Çalışma ortak yazarı James Cook Üniversitesi ve Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden doktora öğrencisi olan Kathryn Berry, “Bu test sırasında polistiren ve polietilen gibi mikroplastları sadece küçük miktarlarda buldık” diyor.

Araştırmacılar, bir sonraki adımın plastiklerin mercan fizyolojisi ve sağlığı üzerindeki etkisinin yanı sıra diğer deniz canlıları üzerindeki etkisini belirlemek olduğunu söylüyor.

Dr Hoogenboom “Ayrıca, mercan resifleri üzerindeki balıkların plastik tüketip beslenmediğini ve plastik tüketiminin balık büyümesini ve hayatta kalmayı etkileyip etkilemediğini araştırıyoruz.” dedi.

Kaynak : sciencedaily.com

1.096 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!