C vitamininde daha yüksek dozlar kullanımı, soğuk algınlığı süresinin büyük miktarda azalmasına neden olabilir

C vitamini, yaygın olarak görülen soğuk algınlığı semptomlarının süresi üzerindeki etkisine bağlı olarak günde 6-8 grama kadar arttırılabilir.

Farklı hayvan türlerinin kullanıldığı onlarca çalışma sonunda, C vitamininin çeşitli bakteriler, virüsler ve protozoonların neden olduğu enfeksiyonları önemli ölçüde önlediği ve hafiflettiği  bulundu. Çeşitli hayvan türlerine karşı C vitamininin doğadaki genel verileri göz önüne alındığında, C vitamininin insanlarda görülen enfeksiyonlarda duyarlılığı ve ciddi etkileri de açıkça görülüyor. Buna rağmen, C vitaminin insanda görülen enfeksiyonlarda çok fazla pratikte önemi bilinmemektedir.

Soğuk algınlığı, C vitamininin etkilerin bağlı olarak en yaygın incelenen enfeksiyondur. Kontrollü testlerin çoğunluğunda, günde yalnızca 1 g C vitamini kullanmıştır. Yayınlanmış tüm çalışmaların bir araya getirilmesi sonucunda, istatistiksel olarak C vitamini ve plasebo grupları arasında gerçek bir biyolojik etki olduğunu gösteren belirgin bir fark ortaya koyulmuştur. Ancak, C vitamininin en uygun dozları ve soğuk algınlığı üzerindeki maksimum etkileri hala bilinmemektedir. Genellikle günde 1 g’dan fazla dozların kullanıldığı testlerin, günde 1 g’lık dozların kullanıldığı testlere göre kesinlikle doza bağımlı bir etki olduğu düşünülen daha fazla ve bir etkiye sahip olduğu görülüyor. Bununla birlikte, testler arasındaki şaşırtıcı sayısız farklılıklardan dolayı böyle bir karşılaştırma yapılamadığından kesin sonuçlar çıkarılamıyor. Bu nedenle, doz yanıtının en geçerli olan incelemesi, virüslere maruz kalmanın benzerliği ve sonuç çalışma gruplarında aynı olsun diye, farklı C vitamini dozlarında rasgele seçilen test gruplarınının olduğu tek bir testle uygulanıyor.

Finlandiya’da bulunan Helsinki Üniversitesi’nden Dr. Harri Hemilä, iki C vitamini dozunun her biri iki farklı soğuk algınlığı süresinde etkilerini inceleyen iki rastgele çalışmanın bulgularını analiz etti. İlk testte, iki çalışma grubuna günde 3 g C vitamini, üçüncü grubuna günde 6 g ve dördüncü gruba bir plasebo uygulandı. Günde 6 gram doz uygulanan grup, plasebo grubuyla karşılaştırıldığında %17, günde 3 gram doz uygulanana göre ise iki katı kadar soğuk algınlığını azaltıyordu. İkinci deneme günde 8 gram C vitamini ve plasebo uygulanarak farklı gruplarda yapıldı, fakat soğuk algınlığının ilk gününde uyguladı. Günlük 8 gram doz uygulanan grup ve plasebo grubu ile karşılaştırıldığında, soğuk algınlığı% 19 azaltıldı; bu da günlük 4 gram doz uygulanmasındakinin iki katı idi. Her iki çalışma da, C vitamininin dozajı ile soğuk algınlığı süresi arasında önemli bir doz-yanıt ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Bu iki testteki doz-yanıt ilişkisi de günlük 6-8 gram seviyelerine kadar oldukça doğrusal devam ediyor, bu nedenle daha yüksek dozların uygulanması soğuk algınlığı süresinin daha da azalmasına neden olabilir. Hemila, en şiddetli soğuk algınlığında en iyi tedavi için C vitamini dozlarının günlük 15 gramının üzerinde olması için önerilerini yaptıklarını ancak rastgele seçilen çalışmalarda bugüne kadar incelenen en yüksek dozların çok daha düşük miktarda olduğunu belirtiyor.

Hemilä, “C vitamininin, soğuk algınlığı süresine, güvenliğine ve düşük maliyetli olmasının süreklilik getirdiği etkisi göz önüne alındığında, soğuk algınlığı hastalarında tedavi için günlük 8 gram C vitamininin faydalı olup olmadığını bireysel olarak test etmeleri faydalı olacaktır. En sık görülen soğuk algınlığı semptomlarının başlangıcından sonra C vitamininin kendi uygun dozu verilmesine, mümkün olan en kısa sürede başlanması da gerekiyor. ” dedi. Hemilä ayrıca, günlük 8 gram dozun C vitamininin o bölgedeki doz-yanıt ilişkisine göre etkisini araştırmak için daha fazla tedaviye yönelik testlerin yapılması gerektiğini belirtmektedir.

Kaynak : sciencedaily.com

756 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!