Elmastan Yakıt?

Elmastan Yakıt

Avrupalı araştırmacılar, elde ettikleri karbon dioksiti kullanmak amacıyla atmosferdeki karbon dioksit miktarını azaltmak için yeni bir yaklaşımı araştırmaktadırlar. Bu araştırmaların başarısı sonucunda, deneysel teknolojileri iklim değişiklikleriyle savaşmaya yardımcı olacak ve belirli endüstriyel alanlarda daha sürdürülebilir ham maddelerin teminini sağlayabilecektir.

Bu çalışmaların amacı güneş ışığının yardımıyla suda veya doğa dostu çözücüler içerisinde arıtılmış karbon dioksitten kullanılabilir kimyasallar üretmektir. Elde edilen maddeler yakıt olarak ya da petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla metanol, formik asit veya metan gibi diğer endüstriyel bileşikleri elde etmek için kullanılabilir.

Almanya Wuerzburg Julius-Maximilians Üniversitesi Organik Kimya Enstitüsü’nden Anke Krueger’e göre bu araştırmalar sonucunda daha az fosil kaynaklı yakıt kullanımı ve karbon dioksitin geri dönüşümü sağlanabilir. Bu prosesin kilit noktası ise sentetik elmaslardır. Sentetik elmaslardaki elektronlar bir kimyasal reaksiyon boyunca uyarıldığı zaman yüksek seviyedeki enerji CO2‘yi ince kimyasallara dönüştürmektedir.

Bu çözüm karbon dioksitin biyokimyasal döngüsündeki fotosentez yapan bitkilere insan yapımı bir alternatif sunmaktadır. Yalnızca fotokatalitik sistem farklıdır.

Laboratuar incelemelerinde ihtiyaç duyulan malzemeler bir çözücü madde, sentetik elmas, aktif madde ve karbon dioksittir. Işık elmastaki elektronların uyarılması ve karbon dioksit ile reaksiyonun başlaması için kullanılmaktadır. Krueger’e göre çözelti için su ve iyonik sıvıların kullanılması ve elmasın toksik olmamasıyla birlikte gerçekleştirilen reaksiyonlar ve kullanılan bileşikler çevreye herhangi bir zarar vermemektedir. Karbon dioksitin yaygın bir kirletici olmasından dolayı havadan uzaklaştırılması sorun olmamakla birlikte yararlı olmaktadır.

Krueger’in açıklamalarına göre eğer bu teknoloji büyük ölçekde kullanılırsa sera gazı etkileri de azaltılabilmektedir. Mevcut durumda laboratuar koşullarında karbon dioksit tüketiminin çok düşük miktardadır. Ama bu çalışmaların amacının yararlı bir şeyler üretebilmek için mümkün olduğunca fazla karbon dioksit kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Krueger, ekibin çalışmalarının şuanda atmosferde bulunan diğer atık gazları hedef almadığını vurgulamıştır.

2019 un ortalarında tamamlanacak olan projeyle örnek bir laboratuar cihazı tüm prosesin düzgün bir şekilde ilerlediğini ve dengeli verilerin toplanmasına izin verildiğini göstermek üzere karbon dioksitin temel maddelerinden oluşan C1 yapıtaşlarını üretmek için hazır olacaktır. Sonrasında büyük işletmelerin de katılımıyla endüstriyel boyutlarda teknolajik olarak daha gelişmiş bir cihaz kullanılabilecektir.

DIACAT araştırmacılarının elde ettiği sonuçlar, Avrupa Geleceği ve Gelişen Sanat ve Teknolojiler (FEAT) projesi çerçevesinde, disiplinler arası sanatçı Pınar Yoldaş tarafından sanat eserlerine dönüştürülmüştür.

Kaynak : phys.org

857 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!