Yeni Bakteri Atık Su Arıtımını İyileştirebilir

Yeni Bakteri Atık Su Arıtımını İyileştirebilir

Fotoğraf: Doçent He Jianzhong ve Araştırma Görevlisi Wang Qingkun, yeni bakteriyi içeren bir atık su örneğiyle birlikte

Yeni keşfedilen bir bakteri varyantı, kanalizasyon atık suyundan azot ve fosforu gidermek için kullanılabilir. Yöntem, mevcut atık su arıtım proseslerinden daha çevre dostu ve ucuzdur.

Azot ve fosforun çevreyi kirletme riski olduğundan atık su arıtımı sırasında giderilmeleri gerekir. Azot atık sudaki amonyakta, fosfor ise fosfatlarda bulunmaktadır.

Geleneksel sistemler, nitrifikasyon ve denitrifikasyon için ayrı aerobik ve anaerobik biyoreaktörlere sahip farklı mikroplar için farklı koşullar gerektiğinden azot ve fosforu gidermek için tipik olarak farklı reaktörler kullanırlar. Tek bir reaktör de kullanılabilir ancak, reaktördeki farklı mikroplar birbirleriyle rekabet ederek prosesi verimsiz hale getirecektir.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden (NUS) araştırmacılar, Ulu Pandan Su Islah Tesisindeki rutin izleme sırasında Thauera sp. varyantı SND5 adlı yeni bir tür keşfettiler. Azotun beklenmedik bir şekilde aerobik tanklarda çıkarıldığını ve ayrıca bilinen fosfat giderici bakteriler olmasa bile fosfatın giderildiğini keşfettiler. Tanktan alınan numuneleri kullanarak bakterileri izole ettiler ve atık sudan hem azotu hem de fosforu uzaklaştırabilen bir tane buldular. Genler sıralandıktan sonra yeni bir tür olduğu keşfedildi.

Bakteri, azotu gidermek için eşzamanlı nitrifikasyon ve denitrifikasyon (SND) gerçekleştirebilir ve aynı zamanda fosforu gidermek için denitrifiye edici fosfat biriktiren bir organizma (DPAO) olarak da işlev görebilir.

Yeni yöntemin oksijen gereksinimi daha düşüktür ve geleneksel nitrifikasyon ve denitrifikasyon prosesleriyle kıyasla elektrik maliyetlerini %62 azaltır. Geleneksel yöntemlerle salınan azot protoksit ile karşılaştırıldığında, proses yalnızca azot gazı açığa çıkardığı için sera gazı emisyonları da azaltılır.

NUS İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Doçent olan He Jianzhong, “Nüfus ve ekonomik büyüme kaçınılmaz olarak daha fazla atık su üretimine yol açtı, bu nedenle tüm iyileştirme hedeflerini karşılarken işletmek için daha az maliyetli ve daha az atık üreten yeni teknolojiler geliştirmek önemlidir.” açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar şu anda mikrop performansını artırmak ve süreci daha büyük ölçekte test etmek için çalışıyorlar.

Kaynakça: thechemicalengineer.com

585 Kez Okundu

Sinem Şahin

1995 doğumluyum. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya mühendisliği bölümünü kazandım ve Temmuz 2018'de lisansımı tamamladım. İnovatif Kimya Dergisi ekibine kimya alanındaki gelişmeleri takip etmek ve kendimi geliştirmek amacıyla katıldım.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!