Gaspard Monge

Gaspard Monge

Gaspard Monge,10 Mayıs 1746’da Fransa’nın Cote-d’Or eyaleti,Beaune kasabasında doğdu.Babası Jacques Mange,seyyar satıcılık ve bileycilikle uğraşarak geçimlerini sağlıyordu..Monge,Beaune’de önce Oratoryolar Kolejinde daha sonra 1764’te Mezieres Askeri Okulunda öğrenim gördü.1766’da rahip Bossout’un yanında okutman olarak çalıştı.1768 yılında matematik,1771 yılında fizik kürsüsüne atanarak profesör olarak görev yaptı.Genel olarak iskele ve mimari için geometri ve mekanik alanında büyük işler yaptı.1780’de Turgot tarafından Paris’e çağırılıp Louvre’de hidrodinamik dersleri verdi.Kısa bir süre sonra Bilimler Akademisine daha sonra 1783’te donanmaya girdi.Fransa’daki metrik sistemin başlatıcılarından biriydi.10 Ağustostan 1793 Nisana kadar Donanma Başkanlığı yaptı.Baruthane ve top dökümhanesini düzene soktu.Ecole Normale’nin kurulmasına katkıda bulundu ve burada tasarı geometri dersi verdi.Bir süre sonra École Polytechnique’i kurdu ve yüzeyler teorisi üzerine dersler verdi.Bu bir çok mühendislik ilkesinin ve üç boyutlu geometri üzerine çalışmaların yapılmasına yardımcı oldu.İlerleyerek matematik öğrenimine önemli katkılarda bulundu.Tasarı geometrinin kurucusu olarak büyük matematikçiler arasında yerini aldı.Analizin geometri uygulamaları üzerine araştırmalar yaptı.

Monge,tamlık şartını doğrulamayan toplam diferansiyelli denklemlerin geometrik anlamını gösterdi. Monge’un etkisi verdiği dersler sonucu ortaya çıkmıştır.

Diferansiyel geometriyi de yine aynı anlayış içinde ilerletmiştir.

Monge, bunlardan başka, integral alınabilme şartını tatmin etmeyen ve o zamana kadar herhangi bir anlamdan yoksun oldukları kabul edilen “Total Diferansiyelli denklemlerin” de geometrik anlamlarını belirlemiştir.

1794’te Yüksek Öğretmen Okulu profesörü oldu.Napolyon Bonapart’la Mısır’a giderek Kahire’de kurulan Enstitünün Başkanlığını yaptı.Peluse harabelerindeki kazı ve bilimsel araştırmaları yürüttü.Fransa’ya dönünce École Polytechnique’de ders vermeye devam etti.İmparatorluk döneminde senatör oldu ve kendisine Peluse Comte’i payesi verildi.1800 yılında yayımladığı mühendislik ve inceleme kitabında,mühendislik ve mimarlık uygulamalarından başka,bu yeni bilimin saf geometri için bir metod kaynağı olduğunu gösterdi.Üç boyutlu analitik geometri ile ilgili teorilerini 1805’te yayınlanan ‘’Cebrin Geometriye Tatbikatı’’ adlı kitabında çalışma ve araştırmalarını bir araya toplayarak açıkladı.Krallık rejiminin yeniden kurulmasıyla resmî ve akademik görevlerinin yanısıra ünvanıda kaldırıldı.Enstitü üyeliğine son verildi.Polytechnique Okulundaki kürsüsünün de elinden alınmasına üzülen Monge,1816 yılında Paris’e dönerek hayatının son günlerini bu sarsıntıyla geçirdi ve 28 Temmuz 1818’de hayatını kaybetti.Monge,Eyfel Kulesi’ne ismi yazılan 72 kişiden biridir.

Monge; Descartes ve Euler gibi eski dönem matematikçilerinin izleyicisi olduğu gibi, yeni bir ekol kurucusu olarak da, birçok 19. ve 20. yüzyıl matematikçileri de onu izlemiştir. Bu matematikçiler arasında özellikle Charles Dupin, Lazare Carnot, Poncelet ve matematik tarihi ile ilgili eserleri dolayısıyla geniş bir ün kazanmış olan Dupin’de yer almaktadır.

Okumanızı Öneriyoruz

Venkatraman Ramakrishnan

Venkatraman Ramakrishnan 1952’de Chidambaram, Tamil Nadu, Hindistan’da doğdu. Babası Baroda’daki Maharaj Sayajirao Üniversitesi’nde biyokimya bölümünü …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: