Pahalı Olmayan, Toksik Olmayan; Nano Akışkan, Petrol Geri Kazanımı için Ezber Bozabilir!

Pahalı Olmayan Toksik Olmayan Nano Akışkan Petrol Geri Kazanımı için Ezber Bozabilir

Araştırmacılar, pahalı olmayan ve toksik olmayan bir nano akışkanın; rezervuarlardan yüksek viskoziteli ağır petrolü bile verimli bir şekilde geri kazanmak için kullanılabileceğini ispatladılar.
Nanosıvı, ticari olarak temin edilebilen sodyumdan ev tipi blender(karıştırıcı) kullanılarak yapılır.

Ticari olarak temin edilebilen sodyum kullanılarak yaygın bir ev tipi karıştırıcıda yapılan nanosıvı, laboratuar testlerinde% 80 ekstra ağır petrolün oda sıcaklığında 400.000 cP(centipoise)’den fazla viskozite ile geri kazanılmasına imkan verdi.Houston Üniversitesindeki  Teksas Süperiletkenlik Merkezi yöneticisi ve yapılan çalışmayı  açıklayan makalenin yazarı olan Zhifeng Ren, sahadaki iyileşmenin laboratuvarda gösterilen% 80’den daha az olmasının beklendiğini söyledi; petrol sahası koşullarına ne kadar az bağlı olacaktır. Materials Today Physics’te yayınlanan çalışma, petrol üretmek için uygun maliyetli ve çevresel olarak sürdürülebilir yollar sağlamak için nanoteknoloji kullanımında bir atılım önermektedir Araştırmacılar, petrolün moleküler yapısının bir sonucu olan sözde ağır petrolün dünya çapında petrol rezervlerinin% 70’ini oluşturduğunu ve temiz enerji kaynakları tam olarak gelişene kadar artan enerji taleplerinin karşılanması gerekeceğini öne sürüyorlar. Buhar kullanımını içeren mevcut ekstraksiyon teknolojileri pahalı ve çevreye zarar vericidir Aynı zamanda Houston Üniversitesinde  MD Anderson Fizik Kürsüsü Profesörü olan Ren, nano akışkanın rezervuardaki petrolü en az üç mekanizma aracılığıyla geri kazanmaya çalıştığını söyledi:

  • Sodyum nanopartiküller rezervuardaki suyla temas ettiğinde üretilen bir kimyasal reaksiyon, bir harici ve sera gazı üreten ısı kaynağı olmadan petrolü rezervuardan itmek için buhar taşması ve diğer ısıya dayanıklı teknikler gibi çalışan ısı üretir.
  • Nanosıvı ayrıca, petrol sahalarında alkali su baskını için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal olan sodyum hidroksit üreten bir reaksiyona neden olur. Sodyum hidroksit, benzinde  hareket oluşturabilir ve viskoziteyi azaltan bir reaksiyonu tetikleyebilir.
  • Üçüncü bir reaksiyon, diğer bir yaygın petrol geri kazanım tekniği olan gaz taşması için kullanılabilen hidrojen gazı üretir.

Sodyum nanomateryaller reaksiyondan sonra dağılır ve çevresel zararla ilgili endişeleri ortadan kaldırır. Ren, ideal konsantrasyonların bireysel rezervuar koşullarına göre değişeceğini belirterek, nanomateryal konsantrasyonunun artırılmasının mutlaka daha yüksek petrol kazanımına yol açmadığını belirtti.

Teksas Süperiletkenlik Merkezinde doktora sonrası araştırmacı olan ortak yazar Dan Luo ile çalıştı. “Bu avantajlara dayanarak, sodyum nano akışkanın herhangi bir viskozitedeki petrolün geri kazanılması için ezber bozan bir teknoloji olmasının yanı sıra petrol endüstrisindeki petrol geri kazanım sorunlarını çözmek için nanoteknolojinin kullanılmasında bir dönüm noktası olabileceğini tahmin ediyoruz” diye yazıyorlar  Sodyum, su ile hemen tepkimeye girer,, bu da petrol geri kazanımını geliştirmede yararlı olabileceğini öne sürmektedir ancak bu aynı zamanda hazırlığı da karmaşıklaştırmıştır;suya çok erken maruz bırakmak, planlanan faydaları sağlamayacağı anlamına gelir. Araştırmacılar, sodyum nanopartiküllerini bir silikon petrolü içinde hazırlayarak, sodyumun rezervuardaki suyla temas etmeden önce rezervuarda dağılmasınaimkan vererek, daha geniş bir alanda daha küçük kimyasal reaksiyonları tetiklediğini belirttiler. Sodyum nanopartiküllerini pentan ve kerosen dahil diğer çözücüler içinde dağıtmak ya da daha yüksek bir petrol geri kazanım oranı elde etmek için bunları polimerler veya yüzey aktif maddelerle karıştırmak da mümkündür. Sodyum ayrıca araştırmacıların bir mutfak blenderi kullanarak silikon petrolü içinde sodyum nanoparçacıklar oluşturmasına imkan veren hafif bir elementtir. Kağıt, ağır petrolün geri kazanımını artırmak için nano sıvıyı kullanmaya odaklanırken Ren, bunun hafif petrol üretiminde ve ayrıca gres yağıyla(vizkozitesi yüksek bir yağ türü) tıkanmış bir boruyu temizlemenin yanı sıra daha çok her gün kullanılan şeylerle kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak : sciencedaily.com

546 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!