Türkiye’de Kimyasal Regülasyonlar ile İlgili Yeni Gelişmeler (KKİDK)

Türkiye’de Kimyasal Regülasyonlar ile İlgili Yeni Gelişmeler (KKİDK)

Şu anda Türk yetkililer, Türkiye’ye ithal edilen ve üretilen kimyasal maddeleri sadece yılda 1 ton veya daha fazla olması durumunda kabul ediyor. KKİDK yönetmeliğine göre kimyasal maddeler için belirlenen ön kayıt süresi için son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlenmiş olup, yaklaşmaktadır. Kayıt için ödemesiz dönemden faydalanabilmek için 31 Aralık 2023’e kadar ön kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

KKİDK Mevzuatı 23 Haziran 2017 tarihinde yayınlandı ve 23 Kasım 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de bu mevzuatın sorumlusu olan kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. KKİDK, Kimyasalların Kaydı, İzni, Değerlendirilmesi ve Kısıtlanması için bir kısaltmadır. Bu mevzuat, Avrupa Birliği’nde geçerli olan REACH regülasyonu örnek alınarak hazırlanmıştır ve temelde birçok ortak noktaya sahiptir.

Mevzuatın kapsamı da EU REACH regülasyonu ile aynıdır. Yükümlülükler şu ürünleri kapsar;

  1. Tonaj, madde türü vb. özelliklerden bağımsız olmak üzere yılda 1 ton veya daha fazla miktarda Türkiye’ye ithal edilen ve üretlien tüm kimyasal maddeler,
  2. Yılda 1 ton veya daha fazla miktarda, çeşitli karışımlar içerisinde bulunan maddeler,
  3. Yılda 1 ton veya daha fazla miktarda, normal veya ön görülebilir koşullarda kullanımı istenilen sözleşmeli maddeler,
  4. Bir polimerin reaktif birimi, monomer birimler;
  5. Kütlece %2’lik veya daha fazla monomer madde veya monomer birim biçimindeki maddeler ve kimyasal bağlı maddeler içeren polimer.
  6. Yılda 1 ton veya daha fazla miktarda bulunan monomer maddeler veya diğer maddeler.

Kayıtlar bir Türk üretici veya ithalatçı tarafından tamamlanmalıdır. Ancak yabancı firmaların Türkiye’de bulunan ve ithalatçının yükümlülüklerini tamamlayan bir temsilci atamaları da mümkündür. Atama süreci EU REACH regülasyonu ile aynıdır.

Ön kayıt numaralarını son teslim tarihinin öncesinde edinen firmalar, 31 Aralık 2023’e kadar ödemesiz kayıt sürecinden yararlanabilirler. Bu durum, firmanın bu süre boyunca kimyasal maddelerini Türkiye’ye ithal edebileceğini/üretebileceğini gösterir. Ancak 1 Haziran 2024 tarihinden önce firmalar kayıt işlemlerini tamamladıklarından emin olmalıdırlar, aksi halde Türkiye’ye ithalat/üretim gerçekleştirebilme özelliklerini kaybedeceklerdir.

Maddenin adı, CAS numarası, EC numarası, maddenin yapısı vb. bilgiler ön kayıt için gereklidir.

C&L Bildirimi

C&L bildirimi, tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için geçerlidir. Eğer kimyasal madde tehlikeliyse C&L bildirimleri ithalat/üretim süreci sonrasında, en geç 1 ay içerisinde tamamlanmalıdır. Türkiye’de SEA Mevzuatı (28848) olarak bilinen regülasyonun ve Avrupa Birliği’nde karşılığı CLP’dir. C&L bildirimi, EIS (Environmental Information System – Çevre Bilgi Sistemi) üzerinden KKS aracı yoluyla teslim edilebilir ve bu işlemde ayrıca bir ESBS hesabı da oluşturulmalıdır. Ancak sadece bir Türk üretici/ithalatçı bir C&L bildirimi oluşturabilir. Ön kayıt yükümlülüğü C&L bildirimi çatısı altında tamamlanır.

Kaynak : chemicalindustryjournal.co.uk

473 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!