Willard Frank Libby

Willard Frank Libby

Willard Frank Libby, Ora Edward Libby ve eşi Eva May’in oğulları olarak 17 Aralık 1908 yılında Grand Vadisi, Colorado’da doğdu.

İlköğretim ve lise eğitimini Sebastopol, California’ya yakın olan bir okulda 1913-1926 yılları arasında tamamladı. 1927 yılından 1933 yılına kadar Berkeley’deki California Üniversitesi’nde çalıştı. Sırasıyla lisans diplomasını 1931’de ve doktorasını 1933 yılında aldı. 1933 yılında California(Berkeley) Üniversitesi’nin Kimya Bölümüne eğitmen olarak atandı ve on yıl içinde başarılı bir şekilde asistanlıktan doçent doktorluğa terfi etti. 1941 yılında Guggenheim Anıtı Burs Vakfı tarafından ödüllendirildi ve Princeton Üniversitesi’ne çalışmak için seçildi ama 8 Aralık 1941’de Amerika’nın II. Dünya Savaşına girmesiyle vakıf çalışmalarını savaş yüzünden yarıda kesti ve 1945 yılından sonra California Üniversitesi Kimya Bölümünü bırakarak Columbia Üniversitesi’nin Manhattan Bölge Projesine geçti.

Savaşın sonunda 1945 yılında, Libby Kimya Bölümünde Kimya Profesörlüğü makamını kabul etti ve Nükleer Çalışmalar Enstitüsü Chicago Üniversitesi’nde ABD Atom Enerjisi Komisyonu üyesi olarak 1 Ekim 1954’te Başkan Eisenhower tarafından atanana kadar orada kaldı.

Bu atama başbakan tarafından 19 Haziran 1956 yani beş yıl daha yenilendi ancak Libby, 30 Haziran 1959’da bundan istifa ederek Los Angeles California Üniversitesi’nde Kimya Profesörü oldu ve 1 Ocak 1962’de Jeofizik ve Gezegensel Fizik Enstitüsünün müdürü olarak atandı.

Libby, Nükleer Araştırmalar Enstitüsü’nün yanı sıra savunma bölümleri, bilimsel kuruluşlar ve üniversiteler ile ilgili endüstriyel firmalara bilimsel danışmanlık ve teknik danışmanlık hizmetlerinde bulundu. 1945-1952 yılları arasında Atom Enerjisi Komisyonu Kıdemli Üyesiydi; 1950-1954 yılları arasında Komisyon Genel Danışma Kurulu Üyesiydi ve 1960 Haziran’ında Başkan Eisenhower tarafından bu komiteye yeniden seçildi. 1959’dan beri Ploughshare Danışma Kurulu Üyesi; 1941, 1951 ve 1959-1962 yıllarında Guggenheim Anma Vakfı Üyesi; Guggenheim Anma Vakfı Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 1960’da dört yıl daha üye kalmak için yeniden seçildi; 1954-1959 yılları arasında Washington Jeofizik Laboratuvarı Carnegie Enstitüsü Araştırma Görevlisiydi. 1959-1961 yılları arasında Sivil ve Savunma Hareketi Ofisi Danışmanı ve 1959’dan beri California Eyaleti Atom Faaliyetleri Koordinatörü Danışma Konseyi Üyesi olarak görev yaptı. 1963 yılından bu yana, Douglas Aircraft Company ve Ulusal Bilim Vakfı Bilim Genel Komisyonu Üyesi, Federal Hükümet ve Akademik Enstitü üyesiydi.

Libby bir fiziksel kimyacı ve özellikle sıcak atom kimyası, izleyici teknikler, izotop izleyiciler işinde ve radyokimyada uzmandır. Chicago Üniversitesi’nde doğal karbon-14 üzerine yaptığı çalışmasıyla tanınır hale geldi. Karbon-14, arkeolojik eserlerin, doğal trityumun çıkarılmasında, hidroloji ve jeofizikte kullanıldı.

1960 Nobel Kimya Ödülünün yanı sıra, 1951 yılında radyo karbonun tarihleme teknikleri için Araştırma Kurumu Ödülünü; kimya alanındaki üstün başarısı için Columbia Üniversitesi’nden Chandler Madalyasını (1954); kimyadaki nükleer uygulamalar için Amerikan Kimya Topluluğu Ödülünü (1956); Franklin Enstitüsünün Elliott Cresson Madalyasını (1957); Amerika Kimya Topluluğunun Willard Gibbs Madalya Ödülünü (1958); Albert Einstein Madalya Ödülünü(1959); Amerika Jeoloji Derneği’nin The Day Madalyası’da (1961) dahil olmak üzere birçok ödül aldı.

Libby’nin Radiocarbon Dating adlı kitabı 1952’de Chicago Press Üniversitesi tarafından basıldı ve ikinci baskı 1955’de çıktı. Ayrıca, bilimsel dergilerde yer alan birçok sayıda makalenin de yazarıydı. 1960’dan beri Ulusal Bilimler Akademisi Bildiri Kitaplarının Yayın Kurulu üyesi ve 1962’den bu yana Bilim Yayın Kurulu üyesiydi.

Profesör Libby, Birleşik Devletlerde birçok sayıda kültürlü toplulukların üyeliğini elinde tutuyor. Ayrıca, Bolivya Antropoloji Derneği’nin Heidelberg Bilimler Akademisi üyesi ve Kraliyet İsveç Bilimler Akademisinin yabancı üyesiydi.

Kaliforniya’nın King City’deki Leonor Hickey’le evlidir. Janet ve Susan adında ikiz kızları vardır.

Nobel Teorileri, Kimya 1942-1962, Elsevier Yayıncılık, Amsterdam, 1964 

Bu otobiyografi / biyografi, ödül sırasında yazılmış ve önce Les Prix Nobel adlı kitap dizisinde yayınlanmıştır. Daha sonra Nobel Konferansında düzenlenmiş ve yeniden yayımlanmıştır. Bu belgeyi belirtmek için, kaynağı her zaman yukarıda gösterildiği gibi belirtin.

Willard F. Libby 8 Eylül 1980’de öldü.

1.632 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!