Yerli Kaynaklar Kullanılarak HPLC Kolon Dolgu Malzemesinin Geliştirilmesi

Projemizin Konusu: HPLC kolonlarında kromatografik faz seçimlerine göre birçok fonksiyonel (C8, C18, CH, COOH v.b.)  guruba sahip dolgu maddeleri kullanılabilmektedir Birçok avantajdan dolayı HPLC analizlerinde silika tabanlı kolonlar daha çok tercih edilmektedir. İçerdiği SiOH grupları nedeniyle zayıf asidik özellik gösteren silikajel, bazik özellik gösteren bileşikleri bazlık kuvvetlerine göre tutar. Yani, kuvvetli bazlar silikajel kolonlarda zayıf bazlara oranla daha kuvvetli tutulurlar. Son yıllardaki gelişmelere bağlı olarak bazı polimerik (polistren tabanlı) kolonlar da üretilmeye çalışılmaktadır. Silika tabanlı kolon dolgu maddeleri içersindeki en çok kullanılan fonksiyonel grup ise octadesil yani silikaya bağlı octadekan uç grubu olan C18’dir. Kolon dolgu maddeleri Çin, Japonya, ABD ve Almanya’ da üretilmektedir. Kolonları satan firmaların birçoğu adı geçen ülkelerden dolgu malzemelerini alıp, kolonlarını doldurmakta ve değişik markalar altında satmaktadır. Ülkemizde hastaneler, ilaç firmaları, gıda kontrol laboratuarları ve üniversiteler düşünüldüğünde bu kolonların ne kadar çok kullanıldığı rahat bir şekilde görülecektir.

Projemizin Amacı: Temel amaç Ülkemizdeki silika yataklarından HPLC kolon dolgu maddesi üreterek dışa bağımlılığımızı azaltmaktır. Proje çıktısının diğer bir faydası da C18 den sonra diğer HPLC kolon dolgu maddesinin önünü açmak olacaktır. Çalışmamız konusu itibariyle Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve Ülkemizin rekabet gücünü artıracak Ulusal yeni bir ürün geliştirme amacına hizmet etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Silika,  HPLC, C18, Yerli Üretim

Projenin Yenilikçi Yönü: Dünya piyasalarında hali hazırda bu ürün değişik markalar halinde satılmakta ve kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu ürün ithal edilmekte olup,  çok yüksek meblağlarda satılmaktadır.(Buradan hareketle daha uygun fiyatlarda üretilebilecek bu ürün piyasalara da dahi uygun fiyattan arz edilecektir. Ülkemizin teknolojik alanda üretim önceliği olan yükte hafif pahada ağır ürünlerin üretilmesi amacına da hizmet edilecektir. Söz konusu ürün gıda, sağlık, ilaç ve kimya sektörlerinde çok miktarda analiz ihtiyacı duyulan üretim tesislerinde, kalite ve denetim laboratuvarlarında, üniversite ve araştırma enstitülerinde, hastanelerde v.b. sıkça kullanılmaktadır. Ancak yerli yapımı ve patenti bulunmamaktadır. Söz konusu ürünün ülkemizde üretilmesi, ülkemizin bu alandaki teknolojik bilgi birikimine katkı sağlayacak, teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığımızı azaltacak hatta ilerleyen yıllarda dünya piyasalarına da ihracat yapabilme fırsatı doğuracaktır.

ProjeEkibi:

Prof.Dr.Nuray Çağlar(Yürütücü/GenelMüdür)
Yrd.Doç.Dr.Abdullah Aksu(Araştırmacı)
Yrd.Doç.Dr.Ömer Suat Taşkın(Araştırmacı)
Arş. Gör. Nagihan Korkmaz (Araştırmacı)

786 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!