Yumurtalık Tümörünün Tedavisinde Yeni Strateji

Yumurtalık Tümörünün Tedavisinde Yeni Strateji

Bulgular, vücuda yerleştirilebilir cihazla sürekli ilaç taşınımını sağlayan yeni stratejiyi destekliyor.

Yumurtalık kanseri teşhisi konan pek çok kadın tümörlerin mümkün olduğu kadar çoğundan kurtulmak için ameliyat oluyor. Ancak, genellikle, bütün kanser hücrelerini yok etmek imkansız, çünkü karın boyunca yayılıyorlar. Cerrahide bu yüzden 18 hafta süren kemoterapi yöntemi izleniyor.

Kemoterapi ilaçlarını kateter boyunca doğrudan karına vermek diğer yöntemlerden daha iyi sonuç veriyor, ancak komplikasyonların zorluğundan dolayı birçok hasta süreci tamamlayamıyor.

Vücuda yerleştirilebilir cihazlar üzerine çalışan MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırma grubu bu kemoterapi yöntemini daha dayanılır hale getirebilen, yumurtalık kanseri için kemoterapi stratejilerinin nasıl geliştirileceği ve bu hastadan en fazla hangi hastanın yararlanacağını öngören yeni bir makale yayınladı.

Prof. Dr. Michael Cima (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, David H. Koch Enstitüsü), projeye başladıklarında yanıt aradıkları ilk sorunun aynı etkiyi sağlayarak yan etkileri nasıl azaltabilecekleri olduğunu belirtti.

Bulgular, cerrahi uygulamanın sonraki kemoterapi adımlarında etkin sonuçlar alınabilmesi için önemli rol oynadığını ortaya koyuyor. En sık kullanılan ilaçlardan biri olan sisplatin, sürekli ya da büyük tek bir doz halinde verildiğinde çok küçük tümör hücre kümelerini etkin şekilde tedavi ediyor. Ancak araştırmacılar, daha büyük tümör hücre kümeleri için yüksek dozlarda sürekli sisplatin verilmesinin mevcut periyodik kemoterapi yöntemiyle tolere edilebilir dozlardan daha iyi sonuç verdiğini tespit etti. Böylelikle, geliştirdikleri cihaz, mümkün olan yüksek ve sürekli dozların verilmesini sağlayabilecek.

Rezidü Tümörün Hedeflenmesi

Yumurtalık kanseri teşhisi genellikle ilerleyen seviyelere (periton boşluğu boyunca karaciğer, bağırsak, mesaneyi içeren metastas) ulaşana kadar yapılamıyor. Ameliyattan sonra “tümörün geri kalanının çıkarılması” olarak bilinen süreçte hastalar tedavi için iki tür kemoterapi alıyor: Paklitaksel’in intravenöz (damar içi) yoluyla verilmesi ve karın ya da damar içi yoluyla sisplatin gibi platin içeren ilaçların verilmesi.

Çalışma grubunun geliştirdiği cihaz, hastaya tedavinin başlangıcında yerleştirilebilen ve tüm tedavi sürecinde kalabilen sonrasında ufak bir ameliyatla çıkarılabilen ilaç yüklü polimerden üretilmiştir. Araştırmacılar, cihazı farelerde test ettiler  ve şimdilerde insanlarda da test edebilecekleri bir versiyonu geliştiriyorlar.

Yeni çalışmalarında araştırmacılar, rezidü tümörlerin boyutunun sürekli ve düşük doz sisplatin verilmesiyle nasıl etkileneceğini inceledi. Bu durum onlar için önemliydi, çünkü boyut, ilacın tümörlerin iç çekirdeğine nüfuz etmesi açısından önem taşıyordu. Hipotezlerini test etmek için çalışma grubu petri kabında çapı 100 ve ya 200 mikron olan ve çeşitli sisplatin dozlarına maruz bırakılan küresel yumurtalık kanseri hücre kümelerini araştırdı. 100 mikron boyutundaki küresel tümörlerin tek bir yüksek dozunun etkin sonuç verdiğini gözlemleyen araştırmacılar, (dozun arttıkça) 200 mikrondakilerin olumlu yanıt verdiğini, artan dozun vücuda yerleştirilebilir cihazlara verilebileceğini, ancak karın kateteriyle verilmesinin hastalar için tolere edilemez olduğunu düşünüyorlar.

Tedavi Stratejileri

Cima, bulguların -doktorların karın yoluyla sisplatin verilmesinin yalnız damar içiyle yapılan kemoterapi yönteminden daha etkin olmadığını bulduğu ortamda- klinik çalışmaların ön sonuçlarını açıklamaya yardımcı olacağına inanıyor. Küçük çaplı çalışmalardaki bulgulara bu durum aykırı olsa da kateterle sisplatin verilmesinin hastanın hayatta kalmasını sağladığı, ilgili çalışmalarda gösterildi.

Cima, burada, hem hastalara en iyi şekilde sunulacak tedavi yönteminden emin olmak için gelecekteki testlere başlamadan önce doğru metodun geliştirilmesi hem de  mümkün olduğunca çok tümörün kaldırılmasında ameliyatlara ek olarak yeni stratejilerle cihaz üretilmesinin önemine işaret ediyor.

Kaynak : mit.edu

Okumanızı Öneriyoruz

Antimikrobiyal Direnç

  Antimikrobiyal ilaçların kötüye kullanımının sağlık hizmetlerine yönelik tehdidi hala ortadan kalkamadı. Bakteriyolog Alexander Fleming, 1945 …