Mantarlar : Ergotiyonin ve Glutatyonun Zengin Bir Antioksidan Kaynağıdır

Glutatyon seviyeleri, farklı mantar çeşitlerinde> 20 kata kadar değişmekteydi ve ergotonik seviyelerle oldukça korele idi.

Bazı mantar türlerinin glutatyon içeriği, daha önce diğer gıdalarda bulunanlardan daha yüksekti.

Glutatyon ve ergotiyoninin yüksek olduğu mantar türleri diyetlerde mükemmel bir antioksidan kaynağıdır.

Mantarlar, benzersiz kükürt içeren antioksidan ergotiyoninlerin en yüksek kaynağıdır ,ayrıca, ana biyolojik antioksidan glutatyonun seviyeleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu nedendendir
ki hedefimiz , farklı mantar türlerindeki glutatyon ve ergotiyonin seviyelerini belirlemek ve karşılaştırmaktır.

Glutatyon seviyeleri > 20 kat (0.11-2.41 mg / g dw) arasında değişmiştir, bazı çeşitler diğer gıdalar için bildirilenden daha yüksek seviyelere sahiptir. Ergotiyonin seviyeleri böylelikle geniş ölçüde değişmiştir (0.15-7.27 mg / g dw) ve glutation düzeyleriyle oldukça korele idi (r = 0.62, P <0.001). Her iki antioksidan da, seçilen mantar türlerinde kök dokularından daha yığın halinde Konsantre olmuştur. Agaricus bisporus, üçüncü hasat boyunca toplandı . Bu çalışma; kanıtladı ki ; Glutatyon ve ergotiyon bazı mantar türleri için yüksektir ve bunun önemli antioksidanların kaynağı olarak diyetlerde mükemmel bir yeri vardır.

Kaynak : sciencedirect.com

İlkokul eğitimini Ankara’da, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’ne girdi. Lisansını tamamladıktan sonra yerli ve yabancı sermayeli tekstil üretim firmalarında görev aldı. Yurt dışında bilfiil 5 sene ve üstü kendisine ait firmasında ithalat ve ihracat konuları da dahil olmak üzere yöneticilik yaptı. Halen tekstil, otomotiv ve çelik sektörüne dayanıklı özel kauçuk üretim ve teknolojisinde aktif rol oynamaktadır.
×
İlkokul eğitimini Ankara’da, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’ne girdi. Lisansını tamamladıktan sonra yerli ve yabancı sermayeli tekstil üretim firmalarında görev aldı. Yurt dışında bilfiil 5 sene ve üstü kendisine ait firmasında ithalat ve ihracat konuları da dahil olmak üzere yöneticilik yaptı. Halen tekstil, otomotiv ve çelik sektörüne dayanıklı özel kauçuk üretim ve teknolojisinde aktif rol oynamaktadır.