Mühendisler Zehirli Suyu Temizlemek için Elektrik Kullanıyor

Mühendisler Zehirli Suyu Temizlemek için Elektrik Kullanıyor

Bir mühendis ekibi, yoğun şekilde kirlenmiş endüstriyel atık su akışlarını temizlemeye bir adım daha yaklaşabilir.

Kimya ve Biyomoleküler Mühendislik Okulu’ndan araştırmacılar, toksik bir kimyasal kirletici kokteyli içeren karmaşık atık suyu temizlemek amacıyla bir elektrokimyasal oksidasyon süreci geliştirdiler.

Dr Alejandro Montoya’nın danışmanlığında Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği alanında doktora programını tamamlayan Julia Ciarlini Jungers Soares şöyle söylüyor, “Algal Research’te yayınlanan çalışmamız, bir biyoyakıt üretim sürecinde organik ve inorganik türlerden oluşan bir kokteylle yoğun şekilde kirlenmiş endüstriyel atık suları içeriyordu.”

Karbon, nitrojen ve fosfor içeren atık su, ekip tarafından doğal olarak bol miktarda mikroalg kullanarak biyoyakıt üretimi için tasarlanan bir pilot tesiste üretildi.

Süreç, atık suyun özel elektrotlar kullanılarak elektrikle arıtılmasını içeriyordu. Elektriği boşalttılar, ardından elektrot yüzeylerinin yakınında oksidasyon reaksiyonları başlattılar, organik kirleticileri zararsız gazlara, iyonlara veya minerallere dönüştürdüler.

“Farmasötikler ve pestisitler gibi biyolojik olarak parçalanamayan en kalıcı kirleticileri ve ayrıca birçok endüstriyel atıkta bulunabilen çeşitli organik bileşik sınıflarını bile ortadan kaldıran inanılmaz derecede güçlü bir işlem uyguladık” dedi.

“Süreç nispeten basittir, kimyasalların eklenmesini veya zorlu çalışma koşullarını gerektirmez ve ek atık akışları üretmez.”

“Atık su, hem çevremiz hem de reaksiyonlar, nakliye, yıkama ve soğutma gibi proseslerinde önemli miktarda su kullanan birçok endüstri için önemli bir sorundur. Yeniden kullanım veya bertaraf için uygun çözümler bulmak genellikle çok zor ve pahalıdır.”

“Kullandığımız elektrokimyasal yöntem, selüloz ve kağıt işleme, şarap imalathaneleri ve farmasötik üretim tesisleri gibi atık su bertarafı için katı düzenlemelere uyması gereken endüstrilere kolayca uygulanabilir.

Dünya çapında araştırmacılar, yosunlardan biyoyakıtların geliştirilmesi için yöntemler araştırıyorlar. Bu endüstriyel atık suyun arıtılması ve yeniden kullanılması için alternatifler geliştirmek, sıcak bir araştırma konusudur ve döngüsel bir biyoekonomi çerçevesinde enerji ve kaynak geri kazanımı için fırsatlar sağlayabilir.”

Ekip yakında elektrokimyasal oksidasyon sırasında meydana gelen kimyasal dönüşümleri daha iyi anlamak için belirli kirletici maddelere odaklanan araştırmalar yapacak ve süreci geliştirecek.

2017 UNESCO raporu, atık sudan bir kaynak olarak yararlanma fırsatlarının çok büyük olduğunu ve güvenli bir şekilde yönetilen atık suyun, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir su, enerji, besin ve diğer geri kazanılabilir malzemeler kaynağı olduğunu ortaya koydu.

Kaynakça: sciencedaily.com

93 Kez Okundu

Sinem Şahin

1995 doğumluyum. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya mühendisliği bölümünü kazandım ve Temmuz 2018'de lisansımı tamamladım. İnovatif Kimya Dergisi ekibine kimya alanındaki gelişmeleri takip etmek ve kendimi geliştirmek amacıyla katıldım.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!