Søren Peter Lauritz Sørensen

Søren Peter Lauritz Sørensen

S.P.L Sørensen asitliği ve bazlığı tayin etmeye yarayan pH kavramının tanıtılmasında ve anlaşılmasında önemli rolü olan Danimarkalı kimyagerdir. 

Hayatı ve Çalışmaları

9 Ocak 1868’de Havrebjerk, Danimarka’da doğdu. Babası çiftçi olan Sørensen, Sorø Lisesi’nden sonra Kopenhag Üniversitesi’ne gitti.  Burada Carlsberg Laboratuvarı’nda çalıştı. Aslında tıp alanında öğrenim görmeyi amaçlamıştı fakat kompleks inorganik bileşikler alanında araştırmacı olan S.M Jorgensen’den etkilenmesi sonucu kariyeri için kimya alanını tercih etti.  Carlsberg Laboratuvarı’nda iyon konsantrasyonunun proteinler üzerindeki etkisi üzerine çalışmalar yaptı. Bunun sonucunda 1909 yılında basit haliyle bir pH skalası hazırladı ve bu kavramla hidrojen iyonlarının konsantrasyonlarının ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Bu çalışmasını tanıtmak amacıyla yazmış olduğu bir makalede  asitliği ve bazlığı tayin etmek için iki yöntemden bahsetti. Bunlardan birisi elektrotlara bağlı bir yöntemken diğeri maddelerin renklerine ve indikatörlere bağlı bir yöntemdi.

Üniversiteyken biri kimyasal radikaller üzerine yazdığı bir makale ve diğeri de stronsiyum bileşikleriyle yaptığı çalışmalar sayesinde olmak üzere iki madalya kazandı.

Danimarka Teknik Üniversitesi laboratuvarında da çalıştı. Doktora tezi kobaltik oksitlerin kimyası üzerineydi. Böylece kimyadaki ilgi alanını çoğunlukla inorganik kimya oluşturdu.

1901’de kariyeri ve dolayısıyla hayatı Carlsberg Laboratuvarı’nın müdürü olmasıyla değişti ve emekliliğine kadar burada ve bu görevde kaldı. Aynı zamanda biyokimyasal problemlerle uğraşan Johan Kjeldahl da buradaydı ve  Sørensen daha sonra Kjeldahl ile birlikte çalışmaya başladı. Araştırmaları dört sınıfa ayrılıyordu: aminoasitlerin sentezi, analitik çalışmalar, hidrojen iyonu konsantrasyonu ve proteinler. İlk sınıfı ornitin, prolin ve arginin gibi aminoasitlerin sentezi oluşturuyordu. Kjeldahl ile birlikte çalışmalarını ilerleterek birlikte amino nitrojenin saptanmasında Kjeldahl yönteminin aslında sadece amino nitrojen için geçerli olmadığnı keşfettiler. Sørensen, ayrıca proteinlerin analizi için geliştirilen titrasyon yöntemleri üzerinde çalıştı. Formal titrasyon yöntemiyle de çalıştıktan sonra araştırma alanını boratlar, sitratlar, fosfatlar ve glisin gibi tampon çözeltilerin proteinlerin, özellikle de enzimlerin üzerindeki etkisine kaydırdı.

12 Şubat 1939’da Kopenhag, Danimarka’da öldü.

Okumanızı Öneriyoruz

Kyriacos Costa Nicolaou

K. C. Nicolaou, 5 Temmuz 1946’da Kıbrıs’ta Karavas’ta dünyaya geldi ve 18 yaşına kadar burada …